Khóa luận Hoàn thiện công tác đãi ngộ nhân sự tại Công ty Điện Lực Quảng Ninh

Hoàn thành kế hoạch quý, đảm bảo thử nghiệm thiết bị về số lượng và chất lượng; Khắc phục nhanh các sự cố trên lưới, đảm bảo an toàn về người và thiết bị; Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch giao về chi phí giá thành và phát triển khách hàng viễn thông thì được thanh toán 100% QTL V1 và V2 theo kế hoạch giao. Nếu thực hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giao về chi phí giá thành và phát triển khách hàng viễn thông thì được tăng tối đa 20% QTL V2.Để xảy ra tai nạn lao động, chất lượng thử nghiệm kém, vi phạm quy trình thử nghiệm, chế độ phiếu công tác, thao tác chế độ báo cáo kỹ thuật, an toàn, kế hoạch kinh doanh viễn thông, chi phí giá thành.thì khi thanh toán sẽ căn cứ mức độ vi phạm hoặc không hoàn thành để giảm trừ QTL V2 (Mức giảm trừ tối đa là toàn bộ QTL V2).

Hoàn thành kế hoạch quý, đảm bảo thử nghiệm thiết bị về số lượng và chất

lượng; Khắc phục nhanh các sự cố trên lưới, đảm bảo an toàn về người và thiết bị;

Thực hiện đạt chỉ tiêu kế hoạch giao về chi phí giá thành và phát triển khách hàng

viễn thông thì được thanh toán 100% QTL V1 và V2 theo kế hoạch giao. Nếu thực

hiện tốt chỉ tiêu kế hoạch giao về chi phí giá thành và phát triển khách hàng viễn

thông thì được tăng tối đa 20% QTL V2.

Để xảy ra tai nạn lao động, chất lượng thử nghiệm kém, vi phạm quy trình

thử nghiệm, chế độ phiếu công tác, thao tác chế độ báo cáo kỹ thuật, an toàn, kế

hoạch kinh doanh viễn thông, chi phí giá thành.thì khi thanh toán sẽ căn cứ mức

độ vi phạm hoặc không hoàn thành để giảm trừ QTL V2 (Mức giảm trừ tối đa là

toàn bộ QTL V2).

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY