Khóa luận Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam

MỤC LỤC Trang Lời mở đầu 1Chương I: Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mạiI. Khái niệm về ngân hàng thương mại 31. Khái niệm 32. Các chức năng của ngân hàng thương mại 4II. Quá trình phát triển của dịch vụ ngân hàng 61. Tổng quan dịch vụ ngân hàng trong các mốc lịch sử 62. Cuộc cách mạng dịch vụ ngân hàng thập niên 90 73. Vai trò của dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại 9III. Các loại hình dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 111. Dịch vụ tín thác 112. Dịch vụ chuyển tiền 123. Dịch vụ nhờ thu 124. Dịch vụ phát hành thư tín dụng 135. Dịch vụ bảo lãnh 146. Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ 157. Nhận xét chung 17 Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt NamI. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 211. Hệ thống tổ chức ngân hàng 212. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam 223. Xu hướng phát triển 24II. Đa dạng hoá quy mô và các hình thức thực hiện dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 271. Sự cần thiết phải đa dạng hoá quy mô và hình thức thực hiện dịch vụ ngân hàng thương mại 272. Phương hướng hoàn thiện dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 32 III. Thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 431. Khó khăn từ bên trong nền kinh tế 432. Khả năng biến động của nền kinh tế thế giới gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại 443. Thách thức đặt ra từ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ 45 Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt NamI. Định hướng chung 49II. Những kiến nghị chung đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 521. Về phía Chính phủ 522. Đối với Ngân hàng Nhà nước 563. Về tổ chức triển khai, thực hiện 58III. Kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 581. Hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển dịch vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi ngân hàng 582. Cấu trúc lại bộ máy tổ chức 593. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ ngân hàng 594. Triển khai thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ mớ 605. Tăng cường công tác thị trường, quảng cáo và marketing 616. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngân hàng 61IV. Những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam trước tác động của Hiệp định thương mại Việt-Mỹ 621. Các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính ngân hàng theo Hiệp định thương mạiViệt-Mỹ 62a. Các cam kết về hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam 62b. Các cam kết về loại hình dịch vụ ngân hàng và tài chính mà các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ (bao gồm các tổ chức tín dụng ) được hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 63c. Cam kết về lộ trình thực hiện các dịch ngân hàng và tài chính cho phía Hoa Kỳ được hoạt động tại Việt Nam 65d. Nhận xét 662. Tác động của Hiệp định đối với hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam và kiến nghị 68Lời kết 74

MỤC LỤC

Trang

Lời mở đầu 1

Chương I: Các loại hình dịch vụ của ngân hàng thương mại

I. Khái niệm về ngân hàng thương mại 3

1. Khái niệm 3

2. Các chức năng của ngân hàng thương mại 4

II. Quá trình phát triển của dịch vụ ngân hàng 6

1. Tổng quan dịch vụ ngân hàng trong các mốc lịch sử 6

2. Cuộc cách mạng dịch vụ ngân hàng thập niên 90 7

3. Vai trò của dịch vụ ngân hàng trong nền kinh tế hiện đại 9

III. Các loại hình dịch vụ cơ bản của ngân hàng thương mại 11

1. Dịch vụ tín thác 11

2. Dịch vụ chuyển tiền 12

3. Dịch vụ nhờ thu 12

4. Dịch vụ phát hành thư tín dụng 13

5. Dịch vụ bảo lãnh 14

6. Dịch vụ phát hành và thanh toán thẻ 15

7. Nhận xét chung 17

Chương II: Hoàn thiện các dịch vụ của ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Tổng quan về hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 21

1. Hệ thống tổ chức ngân hàng 21

2. Sự phát triển của các ngân hàng thương mại Việt Nam 22

3. Xu hướng phát triển 24

II. Đa dạng hoá quy mô và các hình thức thực hiện dịch vụ để nâng cao sức cạnh tranh của các ngân hàng thương mại 27

1. Sự cần thiết phải đa dạng hoá quy mô và hình thức thực hiện dịch vụ ngân hàng thương mại 27

2. Phương hướng hoàn thiện dịch vụ của các ngân hàng thương mại Việt Nam hiện nay 32

III. Thách thức đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 43

1. Khó khăn từ bên trong nền kinh tế 43

2. Khả năng biến động của nền kinh tế thế giới gây ảnh hưởng xấu tới hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại 44

3. Thách thức đặt ra từ Hiệp định thương mại Việt-Mỹ 45

Chương III: Những kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng hoạt động của các ngân hàng thương mại Việt Nam

I. Định hướng chung 49

II. Những kiến nghị chung đối với Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước 52

1. Về phía Chính phủ 52

2. Đối với Ngân hàng Nhà nước 56

3. Về tổ chức triển khai, thực hiện 58

III. Kiến nghị đối với các ngân hàng thương mại Việt Nam 58

1. Hoạch định và lựa chọn chiến lược phát triển dịch vụ phù hợp với điều kiện cụ thể của mỗi ngân hàng 58

2. Cấu trúc lại bộ máy tổ chức 59

3. Đầu tư trang thiết bị hiện đại, đổi mới công nghệ ngân hàng 59

4. Triển khai thực hiện các nghiệp vụ, dịch vụ mớ 60

5. Tăng cường công tác thị trường, quảng cáo và marketing 61

6. Đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ ngân hàng 61

IV. Những kiến nghị cụ thể về hoàn thiện môi trường pháp lý cho hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam trước tác động của Hiệp định thương mại Việt-Mỹ 62

1. Các cam kết của Việt Nam về dịch vụ tài chính ngân hàng theo Hiệp định thương mạiViệt-Mỹ 62

a. Các cam kết về hình thức pháp lý của tổ chức tín dụng Hoa Kỳ hoạt động tại Việt Nam 62

b. Các cam kết về loại hình dịch vụ ngân hàng và tài chính mà các nhà cung cấp dịch vụ Hoa Kỳ (bao gồm các tổ chức tín dụng ) được hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 63

c. Cam kết về lộ trình thực hiện các dịch ngân hàng và tài chính cho phía Hoa Kỳ được hoạt động tại Việt Nam 65

d. Nhận xét 66

2. Tác động của Hiệp định đối với hệ thống pháp luật ngân hàng Việt Nam và kiến nghị 68

Lời kết 74

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY