Khóa luận Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

MỤC LỤCLời mở đầu .3 Chương 1: Một số vấn đề chung về Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam .61. Vài nét về Australia .6 1.1. Thể chế chính trị và kinh tế .6 1.2. Vị thế của Australia trong Thương mại Quốc tế .7 1.3. Vị thế của Australia đối với Việt Nam .82. ODA của Australia cho Việt Nam .11 2.1. Khái quát chung về ODA .11 2.2. Đặc điểm ODA của Australia cho Việt Nam 17 Chương 2: Thực trạng ODA của Australia vào Việt Nam thời gian qua .331. Đánh giá chung về tình hình ODA của Australia cho Việt Nam 332. Đánh giá cụ thể về tác động của ODA Australia cho Việt Nam . .42 2.1. ODA trong Quản lý nhà nước .44 2.2. ODA trong phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng .48 2.3. ODA trong giáo dục và y tế .53 2.4. ODA trong bảo vệ môi trường .63 2.5. ODA trong bảo vệ quyền phụ nữ .663. Tác động ODA của Australia tới nền kinh tế Việt Nam 68 3.1. Tác động tích cực .68 3.2. Những vấn đề còn tồn tại .71 3.3. Nguyên nhân tồn tại .73 Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng ODA của Australia cho Việt Nam .761. Những giải pháp đối với chính phủ Australia 76 1.1. Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư hiệu quả vào Việt Nam .76 1.2. Nhóm giải pháp sử dụng, quản lý hiệu quả ODA ở Việt Nam . .782. Những giải pháp đối với chính phủ Việt Nam .81 2.1. Nhóm giải pháp tăng cường thu hút ODA của Australia 81 2.2. Nhóm giải pháp tăng cường sử dụng hiệu quả ODA của Australia 853. Nhóm giải pháp khác .88Kết luận .90Tài liệu tham khảo .91

MỤC LỤC

Lời mở đầu .3

Chương 1: Một số vấn đề chung về Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) của Australia cho Việt Nam .6

1. Vài nét về Australia .6

1.1. Thể chế chính trị và kinh tế .6

1.2. Vị thế của Australia trong Thương mại Quốc tế .7

1.3. Vị thế của Australia đối với Việt Nam .8

2. ODA của Australia cho Việt Nam .11

2.1. Khái quát chung về ODA .11

2.2. Đặc điểm ODA của Australia cho Việt Nam 17

Chương 2: Thực trạng ODA của Australia vào Việt Nam thời gian qua .33

1. Đánh giá chung về tình hình ODA của Australia cho Việt Nam 33

2. Đánh giá cụ thể về tác động của ODA Australia cho Việt Nam . .42

2.1. ODA trong Quản lý nhà nước .44

2.2. ODA trong phát triển nông thôn và cơ sở hạ tầng .48

2.3. ODA trong giáo dục và y tế .53

2.4. ODA trong bảo vệ môi trường .63

2.5. ODA trong bảo vệ quyền phụ nữ .66

3. Tác động ODA của Australia tới nền kinh tế Việt Nam 68

3.1. Tác động tích cực .68

3.2. Những vấn đề còn tồn tại .71

3.3. Nguyên nhân tồn tại .73

Chương 3: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thu hút và sử dụng ODA của Australia cho Việt Nam .76

1. Những giải pháp đối với chính phủ Australia 76

1.1. Nhóm giải pháp tăng cường đầu tư hiệu quả vào Việt Nam .76

1.2. Nhóm giải pháp sử dụng, quản lý hiệu quả ODA ở Việt Nam . .78

2. Những giải pháp đối với chính phủ Việt Nam .81

2.1. Nhóm giải pháp tăng cường thu hút ODA của Australia 81

2.2. Nhóm giải pháp tăng cường sử dụng hiệu quả ODA của Australia 85

3. Nhóm giải pháp khác .88

Kết luận .90

Tài liệu tham khảo .91

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY