Khóa luận Hiện trạng và một số biện pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến Thắng

MỤC LỤCLời nói đầu.Những vấn đề lí luận về hiệu quả kinh doanh. Khái niệm về Hiệu quả kinh doanh.Hiệu quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.Hiệu quả kinh doanh từ hoạt động khác.Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.Y nghĩa Hiệu quả kinh doanh .Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp.Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận.Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu.Kinh doanh XNK-động lực phát triển nền kinh tế.Các chỉ tiêu hiệu quả cụ thể của các hoạt đông XNK.Đánh giá hiệu quả kinh doanh ở công ty may Chiến thắng.Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.Quá trình hình thành.Các giai đoạn phát triển.Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.Mô hình tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.Đặc điểm về tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật.Đặc điểm về thị trường lao động.Đặc điểm về sản phẩm.Đặc điểm về nguyên liệu.Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,xuất khẩu của công ty.Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến thắng.Công tác lập kế hoạch tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.Tình hình thực hiện lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp của Cty .Tình hình hiệu quả từng mặt hàng của Công ty.Phân tích đánh giá tình hình hiệu quả kinh doanh của công ty qua các năm.Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao Hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến thắng.Đánh giá chung HQKD của công ty may Chiến thắng.Một số biện pháp nhằm nâng cao HQKD của Cty May Chiến ThắngMột số kiến nghị khác .Kết luận.Tài liệu tham khảo.

MỤC LỤC

Lời nói đầu.

Những vấn đề lí luận về hiệu quả kinh doanh.

Khái niệm về Hiệu quả kinh doanh.

Hiệu quả kinh doanh từ hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường.

Hiệu quả kinh doanh từ hoạt động khác.

Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Y nghĩa Hiệu quả kinh doanh .

Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh tổng hợp.

Các chỉ tiêu hiệu quả kinh doanh bộ phận.

Hiệu quả kinh doanh xuất nhập khẩu.

Kinh doanh XNK-động lực phát triển nền kinh tế.

Các chỉ tiêu hiệu quả cụ thể của các hoạt đông XNK.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh ở công ty may Chiến thắng.

Quá trình hình thành và phát triển của Công ty.

Quá trình hình thành.

Các giai đoạn phát triển.

Đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh.

Mô hình tổ chức quản lý và chức năng nhiệm vụ của các bộ phận.

Đặc điểm tổ chức sản xuất của công ty.

Đặc điểm về tài chính và cơ sở vật chất kỹ thuật.

Đặc điểm về thị trường lao động.

Đặc điểm về sản phẩm.

Đặc điểm về nguyên liệu.

Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh,xuất khẩu của công ty.

Đánh giá hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến thắng.

Công tác lập kế hoạch tăng hiệu quả kinh doanh của Công ty.

Tình hình thực hiện lợi nhuận và các chỉ tiêu hiệu quả tổng hợp của Cty .

Tình hình hiệu quả từng mặt hàng của Công ty.

Phân tích đánh giá tình hình hiệu quả kinh doanh của công ty qua các năm.

Một số biện pháp nhằm góp phần nâng cao Hiệu quả kinh doanh của công ty may Chiến thắng.

Đánh giá chung HQKD của công ty may Chiến thắng.

Một số biện pháp nhằm nâng cao HQKD của Cty May Chiến Thắng

Một số kiến nghị khác .

Kết luận.

Tài liệu tham khảo.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY