Khóa luận Hạch toán nguyên vật liệu trong ty Nhôm Thành Long

MỤC LỤC

Mở đầu 3

CHƯƠNG I: CỞ SỞ LÝ LUẬN VỀ HẠCH TOÁN NVL TRONG DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT 4

1.1.Khái niệm, đặc điểm, phân loại và tính giá vật liệu 4

1.1.1.Khái niệm và đặc điểm 4

1.1.2.Phân loại vật liệu 4

1.1.3.Tính giá vật liệu 5

1.1.4.Yêu cầu và nhiệm vụ hạch toán vật liệu 9

1.2. Hạch toán chi tiết NVL 11

1.2.1.Phương pháp thẻ song song 11

1.2.2.Phương pháp sổ đối chiếu luân chuyển 13

1.2.3.Phương pháp sổ số dư 13

1.3.Hạch toán tổng hợp NVL 15

1.3.1.Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kê khai thường xuyên 15

1.3.2.Hạch toán tổng hợp NVL theo phương pháp kiểm kê định kỳ 17

1.3.3.So sánh phương pháp kê khai thường xuyên và kiểm kê định kỳ 19

1.3.4.Các hình thức sổ tổng hợp NVL 19

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HẠCH TOÁN NVL TẠI CÔNG TY NHÔM THÀNH LONG 22

2.1. Tổng quan về công ty Nhôm Thành Long 22

2.1.1.Lịch sử hình thành và phát triển 22

2.1.2.Đặc điểm tổ chức bộ máy quản lý hoạt động SXKD 23

2.2. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán và bộ sổ của công ty 26

2.2.1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán 26

2.2.2. Tổ chức hình thức bộ sổ kế toán 32

2.3.Tình hình hạch toán chi tiết NVL tại công ty Nhômm Thành Long 34

2.3.1.Đặc điểm chung về NVL sử dụng 34

2.3.2.Đánh giá NVL 36

2.3.3.Chứng từ kế toán sử dụng hạch toán NVL 37

2.3.4. Kế toán chi tiết NVL tại kho và phòng kết toán 48

2.4. Thực trạng hạch toán tổng hợp NVL tại công ty Nhôm Thành Long 53

2.4.1.Kế toán tăng và giảm vật liệu 53

CHƯƠNG III: HOÀN THIỆN HẠCH TOÁN NVL TẠI CÔNG TY NHÔM THÀNH LONG 59

3.1. Đánh giá thực trạng tình hình hạch toán NVL 59

3.1.1.Về bộ máy kế toán, công tác tổ chức hạch toán kế toán 59

3.1.2.Về dự trữ và sử dụng NVL 59

3.1.3.Về phương pháp hạch toán 60

3.1.3.Về sử dụng sổ kế toán 61

3.2. Một số giải pháp và kiến nghị nhằm hoàn thiện 61

3.2.1.Nguyên nhân tồn tại và sự cần thiết của việc hoàn thiện 61

3.2.2.Nội dung hoàn thiện 62

Kết luận: 68

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY