Khóa luận Giải pháp sắp xếp chuỗi gen sử dụng cây hậu tố

Mục lục  Mở đầu 1Chương 1: Tổng quan về Tin sinh học 61.1 Giới thiệu về Tin sinh học 61.2 Một số khái niệm trong sinh học phân tử 71.2.1 DNA 91.2.2 RNA 131.2.3 Protein 151.2.4 DNA, RNA và quá trình tổng hợp protein 17Chương 2: Sắp xếp hai chuỗi sinh học 182.1 Giới thiệu về so sánh 2 chuỗi sinh học 192.2 Biểu đồ điểm 202.3 Sắp xếp 2 chuỗi sinh học 212.4 Thuật toán sắp xếp 2 chuỗi sinh học 242.4.1 Giới thiệu về thuật toán sắp xếp loại I 242.4.2 Sắp xếp loại I 26Định nghĩa 1: 26Định nghĩa 2: 26Thuật toán A-I: 27Chương 3: Phương pháp sắp xếp 2 chuỗi sinh học dùng Maximal unique match(MUM) 303.1 Giới thiệu về MUM 303.2 Một số phương pháp tìm MUM 313.2.1 Phương pháp Brute-force: 313.2.2 Phương pháp k-mers: 323.2.3 Phương pháp sử dụng cây hậu tố: 33Chương 4: Đánh giá kết quả thực nghiệm 434.1 Kết quả thực nghiệm 434.2 Đánh giá kết quả 46Kết luận 47Tài liệu tham khảo 48

Mục lục

Mở đầu 1

Chương 1: Tổng quan về Tin sinh học 6

1.1 Giới thiệu về Tin sinh học 6

1.2 Một số khái niệm trong sinh học phân tử 7

1.2.1 DNA 9

1.2.2 RNA 13

1.2.3 Protein 15

1.2.4 DNA, RNA và quá trình tổng hợp protein 17

Chương 2: Sắp xếp hai chuỗi sinh học 18

2.1 Giới thiệu về so sánh 2 chuỗi sinh học 19

2.2 Biểu đồ điểm 20

2.3 Sắp xếp 2 chuỗi sinh học 21

2.4 Thuật toán sắp xếp 2 chuỗi sinh học 24

2.4.1 Giới thiệu về thuật toán sắp xếp loại I 24

2.4.2 Sắp xếp loại I 26

Định nghĩa 1: 26

Định nghĩa 2: 26

Thuật toán A-I: 27

Chương 3: Phương pháp sắp xếp 2 chuỗi sinh học dùng Maximal unique match(MUM) 30

3.1 Giới thiệu về MUM 30

3.2 Một số phương pháp tìm MUM 31

3.2.1 Phương pháp Brute-force: 31

3.2.2 Phương pháp k-mers: 32

3.2.3 Phương pháp sử dụng cây hậu tố: 33

Chương 4: Đánh giá kết quả thực nghiệm 43

4.1 Kết quả thực nghiệm 43

4.2 Đánh giá kết quả 46

Kết luận 47

Tài liệu tham khảo 48

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY