Khóa luận Giải pháp phát triển dịch vụ thẻ tại Chi nhánh NHCTVN-KCN Tiên Sơn

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT VÀ THẺ THANH TOÁN TRONG NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG

I. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN KHÔNG DÙNG TIỀN MẶT

1. Khái niệm và sự cận thiết của thanh toán không dùng tiền mặt

2. Vai trò của TTKDTM trong nền kinh tế.

3. Một số phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt hiện nay

II. TỔNG QUAN VỀ THẺ

1. Lịch sử hình thành và phát triển của thẻ

2. Khái niệm, đặc điểm cấu tạo và phân loại thẻ

2.1. Khái niệm thẻ thanh toán

2.2. Đặc điểm cấu tạo thẻ

2.3. Phân loại thẻ

2.3.1. Phân loại theo công nghệ sản xuất

2.3.2. Theo chủ thể phát hành

2.3.3. Theo tính chất thanh toán của thẻ

2.3.4. Phân loại theo phạm vi lãnh thổ

2.3.5. Theo mục đích và đối tượng sử dụng

2.3.6. Phân loại theo hạn mức của thẻ

3. Hoạt động phát hành và thanh toán thẻ qua ngân hàng thương mại

3.1. Các thành phần tham gia thanh toán thẻ:

3.3. Quy trình nghiệp vụ thanh toán thẻ (Sơ đồ 2)

III. YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ

1. Yếu tố khách quan

1.1. Môi trường pháp lý

1.2. Sự phát triển của khoa học công nghệ

1.3. Điều kiện kinh tế, chính trị, xã hội

2. Các yếu tố chủ quan

2.1. Khả năng vốn đầu tư của các ngân hàng

2.2. Trình độ của cán bộ trực tiếp điều hành dịch vụ thẻ

2.3. Môi trường cạnh tranh

CHƯƠNG II. THỰC TRẠNG VỀ NGHIỆP VỤ PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ TẠI CHI NHANH NHCTVN-KHU CÔNG NGHIỆP TIÊN SƠN BẮC NINH

I. TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN

1. Vài nét khái quát về quá trình hình thành và phát triển của Chi nhánh NHCTVN-KCN Tiên Sơn

2. Nhiệm vụ chủ yếu của chi nhánh

3. Cơ cấu tổ chức:

II. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN TRONG 2 NĂM 2004 - 2005

1. Hoạt động huy động vốn

2. Hoạt động tín dụng

3. Các mặt công tác khác

3.1. Công tác kế toán và thanh toán

3.2. Các dịch vụ khác:

3.3. Kết quả tài chính năm 2005

III. HOẠT ĐỘNG PHÁT HÀNH VÀ THANH TOÁN THẺ CỦA CHI NHÁNH NHCTVN - KCN TIÊN SƠN

IV. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG KINH DOANH THẺ NĂM 2005

1. Thành công và nguyên nhân

1.1. Những thành công

1.2. Nguyên nhân dẫn đến sự thành công đó

2. Hạn chế và nguyên nhân

2.1. Hạn chế

a. Hệ thống công nghệ còn manh mún

b. Đối tượng khách hàng sử dụng thẻ còn hạn chế

c. Hình ảnh sản phẩm và dịch vụ thẻ chưa thống nhất

d. Đầu tư nguồn lực chưa thực sự phù hợp với tốc độ tăng trưởng của sản phẩm dịch vụ

2.2. Nguyên nhân:

a. Tâm lý ưa chuộng và thói quen sử dụng tiền mặt trong thanh toán

b. Nhận thức và thu nhập của người dân

c. Môi trường pháp lý

d. Môi trường cạnh cạnh tranh

e. Vốn đầu tư và mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ

f. Marketing và chính sách đào tạo

CHƯƠNG III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP VÀ KIẾN NGHỊ NHẰM MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN

I. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ CỦA CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN TRONG THỜI GIAN TỚI

1. Cơ hội

2. Thách thức

3. Mục tiêu kế hoạch cụ thể

III. GIẢI PHÁP MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH THẺ TẠI CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN

1.3. Xây dựng quảng bá hình ảnh của NHCTVN nói chung và của chi nhánh nói riêng

1.4. Lựa chọn thị trường mục tiêu và đưa ra những chính sách phù hợp

2. Phát triển, nâng cao tính hấp dẫn của sản phẩm dịch vụ thẻ

2.1. Đa dạng hóa sản phẩm, tạo hình thức độc đáo, phù hợp

2.2. Nâng cao tiện ích sử dụng của dịch vụ thẻ

2.3. Điều chỉnh mức phí và lãi

3. Mở rộng mạng lưới đơn vị chấp nhận thẻ

4. Hoàn thiện và hiện đại hóa công nghệ tin học

5. Phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực kinh doanh thẻ

IV. MỘT SỐ ĐỀ XUẤT VÁ KIẾN NGHỊ NHẰM ĐẨY MẠNH HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ THẺ TẠI CHI NHÁNH NHCTVN-KCN TIÊN SƠN

1. Kiến nghị với Chính phủ

1.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về thẻ

1.2. Đầu tư xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật

1.3. Chính sách khuyến khích hoạt động kinh doanh thẻ

2. Kiến nghị với NHNN (Ngân hàng Nhà nước)

2.1. Hoàn thiện các văn bản pháp quy về dịch vụ thẻ

2.2. Hoạch định chiến lược về thẻ cho hệ thống NHTM

2.3. Thành lập trung tâm thanh toán liên hàng về thẻ

2.4. Có chính sách khuyến khích mở rộng kinh doanh thẻ

3. Kiến nghị đối với ngân hàng công thương Việt Nam

KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

BẢNG KÊ CÁC CHỮ VIẾT TẮT

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY