Khóa luận Giải pháp nhằm xâm nhập chuỗi giá trị toàn cầu của ngành nông sản Việt Nam sau khủng hoảng kinh tế thế giới

MỤC LỤCDANH MỤC BẢNG BIỂUDANH MỤC HÌNH VẼDANH MỤC CHỮ VIẾT TẮTLỜI MỞ ĐẦU 1CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 4I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỀM VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 41. Khái niệm 42. Đặc điểm 93. Phân loại 13II. MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU MẶT HÀNG NÔNG SẢN 171. Lập sơ đồ một cách hệ thống các đối tượng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành nông sản 182. Xác định sự phân phối lợi ích của các bên tham gia chuỗi giá trị ngành nông sản 213. Xác định các liên kết trong chuỗi từ đó đưa ra cách thức giúp các chủ thể kinh tế xâm nhập chuỗi giá trị 23III. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG VIỆC THAM VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU HÀNG NÔNG SẢN 261. Trung Quốc 272. Thái Lan 28CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VỊ THẾ CỦA HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 31I. KHÁI QUÁT VỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TỚI THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 311. Nguyên nhân và tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 312. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tới thị trường nông sản 34II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2009 391. Tình hình sản xuất nông sản tại Việt Nam giai đoạn 2000-2009 392. Tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam 2000-2009 42III. VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỐI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH NÔNG SẢN 471. Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng gạo 482. Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng cà phê 553. Tác động của khủng hoảng kinh tế tới chuỗi giá trị nông sản Việt Nam 62CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP XÂM NHẬP CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CHO HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 68I. XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THẾ GIỚI SAU KHỦNG HOẢNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM 68II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NÔNG SẢN VIỆT 711. Nông nghiệp hữu cơ 722. Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam theo tiêu chuẩn GAP 74III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 781. Nhóm các giải pháp vĩ mô 802. Nhóm các giải pháp vi mô 86KẾT LUẬN 91TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

MỤC LỤC

DANH MỤC BẢNG BIỂU

DANH MỤC HÌNH VẼ

DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 4

I. KHÁI NIỆM, ĐẶC ĐIỀM VÀ CÁC CÔNG CỤ PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 4

1. Khái niệm 4

2. Đặc điểm 9

3. Phân loại 13

II. MỤC ĐÍCH CỦA PHÂN TÍCH CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU MẶT HÀNG NÔNG SẢN 17

1. Lập sơ đồ một cách hệ thống các đối tượng tham gia chuỗi giá trị toàn cầu ngành nông sản 18

2. Xác định sự phân phối lợi ích của các bên tham gia chuỗi giá trị ngành nông sản 21

3. Xác định các liên kết trong chuỗi từ đó đưa ra cách thức giúp các chủ thể kinh tế xâm nhập chuỗi giá trị 23

III. KINH NGHIỆM CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA TRONG VIỆC THAM VÀO CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU HÀNG NÔNG SẢN 26

1. Trung Quốc 27

2. Thái Lan 28

CHƯƠNG 2: TÁC ĐỘNG CỦA CUỘC KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ VỊ THẾ CỦA HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM TRONG CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU 31

I. KHÁI QUÁT VỀ KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI VÀ TÁC ĐỘNG CỦA KHỦNG HOẢNG TỚI THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN 31

1. Nguyên nhân và tác động của khủng hoảng kinh tế toàn cầu 31

2. Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế thế giới tới thị trường nông sản 34

II. THỰC TRẠNG SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU NÔNG SẢN VIỆT NAM GIAI ĐOẠN 2000-2009 39

1. Tình hình sản xuất nông sản tại Việt Nam giai đoạn 2000-2009 39

2. Tình hình xuất khẩu nông sản của Việt Nam 2000-2009 42

III. VỊ THẾ CỦA VIỆT NAM TRONG CHUỐI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU NGÀNH NÔNG SẢN 47

1. Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng gạo 48

2. Chuỗi giá trị toàn cầu mặt hàng cà phê 55

3. Tác động của khủng hoảng kinh tế tới chuỗi giá trị nông sản Việt Nam 62

CHƯƠNG 3. GIẢI PHÁP XÂM NHẬP CHUỖI GIÁ TRỊ TOÀN CẦU CHO HÀNG NÔNG SẢN VIỆT NAM SAU KHỦNG HOẢNG KINH TẾ THẾ GIỚI 68

I. XU HƯỚNG CỦA THỊ TRƯỜNG NÔNG SẢN THẾ GIỚI SAU KHỦNG HOẢNG VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI VIỆT NAM 68

II. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO NÔNG SẢN VIỆT 71

1. Nông nghiệp hữu cơ 72

2. Xây dựng thương hiệu nông sản Việt Nam theo tiêu chuẩn GAP 74

III. CÁC NHÓM GIẢI PHÁP 78

1. Nhóm các giải pháp vĩ mô 80

2. Nhóm các giải pháp vi mô 86

KẾT LUẬN 91

TÀI LIỆU THAM KHẢO 93

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY