Khóa luận Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh xuất khẩu thủy sản của công ty cổ phần Hải Việt

MỤC LỤCLời cam đoan . i Lời cảm ơn . ii Nhận xét giảng viên hướng dẫn . iv Mục lục . v Danh mục các từviết tắt . viii Danh mục các bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ. ix LỜI MỞ đẦU Tính cấp thiết của đềtài . 1 Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 2 Phạm vi nghiên cứu . 2 Phương pháp nghiên cứu. 2 Dựkiến kết quảnghiên cứu . 2 Kết cấu nội dung của đềtài . 3 CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN 1.1 Khái niệm hiệu quảkinh doanh . 4 1.2 Tầm quan trọng của hiệu quảkinh doanh đối với doanh nghiệp . 4 1.3 Một sốchỉtiêu đo lường hiệu quảkinh doanh . 5 1.3.1 Vềkinh tế. 5 1.3.1.1 Các chỉtiêu vềkhảnăng thanh toán . 51.3.1.2 Các chỉtiêu vềcác chỉsốdoanh lợi . 71.3.1.3 Vòng quay hàng tồn kho. 91.3.1.4 Vòng quay tài sản . 91.3.2 Vềxã hội . 10 1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảkinh doanh . 12 1.5 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu . 19 1.5.1 Khái niệm xuất khẩu . 191.5.2 Nhiệm vụvà vai trò của việc xuất khẩu hàng hóa . 201.5.3 Một sốhình thức xuất khẩu chủyếu của doanh nghiệp Việt Nam . 211.6 Quy trình xuất khẩu . 24 1.6.1 Khái niệm hợp đồng ngoại thương . 24 1.6.2 đàm phán hợp đồng ngoại thương . 241.6.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu . 241.6.4 Các bước tổchức thực hiện hợp đồng xuất khẩu . 251.6.5 Một sốchứng từsửdụng trong xuất khẩu hàng hóa . 251.7 Vịtrí ngành thủy sản trong chiến lược hướng vềxuất khẩu. 27 1.7.1 Khái quát vềngành thuỷsản . 271.7.2 Lợi thế đểphát triển ngành thuỷsản . 271.7.3 Những thách thức của ngành thuỷsản Việt nam . 281.7.4 Triển vọng của ngành thủy sản . 28 1.7.5 Cơhội ngành thủy sản năm 2011 . 29 Kết luận chương 1 . 31 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀHIỆU QUẢKINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN HẢI VIỆT2.1 Khái quát vềcông ty cổphần Hải Việt . 322.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 33 2.1.2 Cơcấu tổchức của công ty . 37 2.1.3 Chức năng và phạm vi hoạt động . 38 2.1.4 định hướng phát triển công ty . 39 2.1.5 Sơlược vềtình hình hoạt động của Công Ty CP Hải Việt . 40 2.1.6 Thịtrường xuất khẩu . 41 2.1.7 Quy trình hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty . 43 2.2 Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty . 43 2.2.1 Thuận lợi . 43 2.2.2 Khó khăn . 44 2.2.3 Một sốnhân tốrủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp . 46 2.3 Thực trạng vềhiệu quảkinh doanh xuất khẩu thủy sản của HAVICO năm 2008-2010 . 48 2.3.1 Vềkinh tế. 48 2.3.1.1 Các chỉtiêu vềkhảnăng thanh toán . 492.3.1.2 Các chỉtiêu vềcác chỉsốdoanh lợi . 532.3.1.3 Vòng quay hàng tồn kho . 562.3.1.4 Vòng quay tài sản . 58 2.3.2 Vềxã hội . 58 2.3.2.1 Tình hình giải quyết công ăn việc làm . 58 2.3.2.2 đóng góp của công ty với xã hội . 60 2.3.2.3 Các hoạt động khác . 61 2.4 đánh giá hiệu quảkinh doanh tại công ty . 61 2.4.1 Thuận lợi . 62 2.4.2 Khó khăn . 63 Kết luận chương 2 . 64 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN HẢI VIỆT3.1 Giải pháp . 65 3.2 Kiến nghị. 71 Kết luận chương 3 . 74 KẾT LUẬN. 75 TÀI LIỆU THAM KHẢO. 76PHỤLỤC. 77

MỤC LỤC

Lời cam đoan . i

Lời cảm ơn . ii

Nhận xét giảng viên hướng dẫn . iv

Mục lục . v

Danh mục các từviết tắt . viii

Danh mục các bảng biểu, hình vẽ, biểu đồ. ix

LỜI MỞ đẦU

Tính cấp thiết của đềtài . 1

Mục tiêu và phạm vi nghiên cứu . 2

Phạm vi nghiên cứu . 2

Phương pháp nghiên cứu. 2

Dựkiến kết quảnghiên cứu . 2

Kết cấu nội dung của đềtài . 3

CHƯƠNG 1: CƠSỞLÝ LUẬN

1.1 Khái niệm hiệu quảkinh doanh . 4

1.2 Tầm quan trọng của hiệu quảkinh doanh đối với doanh nghiệp . 4

1.3 Một sốchỉtiêu đo lường hiệu quảkinh doanh . 5

1.3.1 Vềkinh tế. 5

1.3.1.1 Các chỉtiêu vềkhảnăng thanh toán . 5

1.3.1.2 Các chỉtiêu vềcác chỉsốdoanh lợi . 7

1.3.1.3 Vòng quay hàng tồn kho. 9

1.3.1.4 Vòng quay tài sản . 9

1.3.2 Vềxã hội . 10

1.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quảkinh doanh . 12

1.5 Khái niệm và vai trò của xuất khẩu . 19

1.5.1 Khái niệm xuất khẩu . 19

1.5.2 Nhiệm vụvà vai trò của việc xuất khẩu hàng hóa . 20

1.5.3 Một sốhình thức xuất khẩu chủyếu của doanh nghiệp Việt Nam . 21

1.6 Quy trình xuất khẩu . 24

1.6.1 Khái niệm hợp đồng ngoại thương . 24

1.6.2 đàm phán hợp đồng ngoại thương . 24

1.6.3 Ký kết hợp đồng xuất khẩu . 24

1.6.4 Các bước tổchức thực hiện hợp đồng xuất khẩu . 25

1.6.5 Một sốchứng từsửdụng trong xuất khẩu hàng hóa . 25

1.7 Vịtrí ngành thủy sản trong chiến lược hướng vềxuất khẩu. 27

1.7.1 Khái quát vềngành thuỷsản . 27

1.7.2 Lợi thế đểphát triển ngành thuỷsản . 27

1.7.3 Những thách thức của ngành thuỷsản Việt nam . 28

1.7.4 Triển vọng của ngành thủy sản . 28

1.7.5 Cơhội ngành thủy sản năm 2011 . 29

Kết luận chương 1 . 31

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀHIỆU QUẢKINH DOANH XUẤT KHẨU

THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN HẢI VIỆT

2.1 Khái quát vềcông ty cổphần Hải Việt . 32

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển . 33

2.1.2 Cơcấu tổchức của công ty . 37

2.1.3 Chức năng và phạm vi hoạt động . 38

2.1.4 định hướng phát triển công ty . 39

2.1.5 Sơlược vềtình hình hoạt động của Công Ty CP Hải Việt . 40

2.1.6 Thịtrường xuất khẩu . 41

2.1.7 Quy trình hoạt động xuất khẩu thủy sản của công ty . 43

2.2 Tình hình xuất khẩu thủy sản của công ty . 43

2.2.1 Thuận lợi . 43

2.2.2 Khó khăn . 44

2.2.3 Một sốnhân tốrủi ro ảnh hưởng đến doanh nghiệp . 46

2.3 Thực trạng vềhiệu quảkinh doanh xuất khẩu thủy sản của HAVICO

năm 2008-2010 . 48

2.3.1 Vềkinh tế. 48

2.3.1.1 Các chỉtiêu vềkhảnăng thanh toán . 49

2.3.1.2 Các chỉtiêu vềcác chỉsốdoanh lợi . 53

2.3.1.3 Vòng quay hàng tồn kho . 56

2.3.1.4 Vòng quay tài sản . 58

2.3.2 Vềxã hội . 58

2.3.2.1 Tình hình giải quyết công ăn việc làm . 58

2.3.2.2 đóng góp của công ty với xã hội . 60

2.3.2.3 Các hoạt động khác . 61

2.4 đánh giá hiệu quảkinh doanh tại công ty . 61

2.4.1 Thuận lợi . 62

2.4.2 Khó khăn . 63

Kết luận chương 2 . 64

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢKINH DOANH

XUẤT KHẨU THỦY SẢN CỦA CÔNG TY CỔPHẦN HẢI VIỆT

3.1 Giải pháp . 65

3.2 Kiến nghị. 71

Kết luận chương 3 . 74

KẾT LUẬN. 75

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 76

PHỤLỤC. 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY