Khóa luận Giải pháp marketing – mix nhằm thu hút khách du lịch cuối tuần ở Sơn Tây – Ba Vì

MỤC LỤCPHẦN MỞ ĐẦUChương I: KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ DU LỊCH CUỐI TUẦN VÀ CÁC YẾU TỐ MARKETING - MIX1.1 Khái quát về tài nguyên du lịch1.1.1 Khái niệm1.1.2 Phân tích tài nguyên du lịch 1.2 Du lịch cuối tuần1.2.1 Khái niệm1.2.2 Phân loại1.2.3 Vai trò, ý nghĩa của du lịch cuối tuần1.2.4 Đặc điểm của du lịch cuối tuần1.2.5 Các nhân tố làm nảy sinh nhu cầu du lịch cuối tuần1.2.6 Các loại hình hoạt động1.3 Các yếu tố Marketing - Mix nhằm thu hút khách du lịch 1.3.1 Khái niệm1.3.2 Các yếu tố Marketing - Mix nhằm thu hút khách Chương II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX NHẰM THU HÚT KHÁCH2.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch 2.1.1 Vị trí địa lý2.1.2 Đặc điểm và địa hình2.1.3 Một số điểm và khu vực tài nguyên tiêu biểu2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn2.2.1 Các di tich lịch sử, văn hóa2.2.2 Các lễ hội truyền thống2.3 Thực trạng về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khách2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật2.3.2 Cơ sở hạ tầng2.3.3 Các nguồn lực về lao động trong du lịch 2.4 Thực trạng, chính sách Marketing - Mix nhằm thu hút khách đến du lịch cuối tuần ở Sơn Tây - Ba Vì2.4.1 Thực trạng khai thác phát triển trong vùng du lịch cuối tuần ở Sơn Tây - Ba VìChương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING - MIX NHẰM THU HÚT KHÁCH Ở THỊ XÃ SƠN TÂY - BA VÌ3.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp3.1.1 Quan điểm phát triển 3.1.2 Định hướng phát triển3.1.3 Định hướng tổ chức không gian du lịch 3.1.4 Những đề xuất để nâng cao chính sách thu hút khách du lịch3.1.5. Một số giải pháp Marketing - mix nhằm thu hút kháchPHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊTÀI LIỆU THAM KHẢO

MỤC LỤC

PHẦN MỞ ĐẦU

Chương I: KHÁI QUÁT VÀI NÉT VỀ DU LỊCH CUỐI TUẦN VÀ CÁC YẾU TỐ MARKETING - MIX

1.1 Khái quát về tài nguyên du lịch

1.1.1 Khái niệm

1.1.2 Phân tích tài nguyên du lịch

1.2 Du lịch cuối tuần

1.2.1 Khái niệm

1.2.2 Phân loại

1.2.3 Vai trò, ý nghĩa của du lịch cuối tuần

1.2.4 Đặc điểm của du lịch cuối tuần

1.2.5 Các nhân tố làm nảy sinh nhu cầu du lịch cuối tuần

1.2.6 Các loại hình hoạt động

1.3 Các yếu tố Marketing - Mix nhằm thu hút khách du lịch

1.3.1 Khái niệm

1.3.2 Các yếu tố Marketing - Mix nhằm thu hút khách

Chương II: TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH CUỐI TUẦN THỰC TRẠNG CHÍNH SÁCH MARKETING - MIX NHẰM THU HÚT KHÁCH

2.1 Điều kiện tự nhiên và tài nguyên du lịch

2.1.1 Vị trí địa lý

2.1.2 Đặc điểm và địa hình

2.1.3 Một số điểm và khu vực tài nguyên tiêu biểu

2.2 Tài nguyên du lịch nhân văn

2.2.1 Các di tich lịch sử, văn hóa

2.2.2 Các lễ hội truyền thống

2.3 Thực trạng về cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất kỹ thuật và các nguồn lực khách

2.3.1 Cơ sở vật chất kỹ thuật

2.3.2 Cơ sở hạ tầng

2.3.3 Các nguồn lực về lao động trong du lịch

2.4 Thực trạng, chính sách Marketing - Mix nhằm thu hút khách đến du lịch cuối tuần ở Sơn Tây - Ba Vì

2.4.1 Thực trạng khai thác phát triển trong vùng du lịch cuối tuần ở Sơn Tây - Ba Vì

Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP MARKETING - MIX NHẰM THU HÚT KHÁCH Ở THỊ XÃ SƠN TÂY - BA VÌ

3.1 Cơ sở đề xuất các giải pháp

3.1.1 Quan điểm phát triển

3.1.2 Định hướng phát triển

3.1.3 Định hướng tổ chức không gian du lịch

3.1.4 Những đề xuất để nâng cao chính sách thu hút khách du lịch

3.1.5. Một số giải pháp Marketing - mix nhằm thu hút khách

PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ

TÀI LIỆU THAM KHẢO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY