Khóa luận Giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ logistics tại Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Trung Thực đến năm 2015

MỤC LỤCLỜI CAM ĐOANLỜI CẢM ƠNNHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪNMỤC LỤCDANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮTDANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNGDANH SÁCH HÌNH ẢNH SỬ DỤNGLỜI MỞ ĐẦU 1Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS 51.1 Khái niệm về logistics 51.2 Sự hình thành và phát triển dịch vụ logistics 71.2.1 Sự hình thành dịch vụ logistics 71.2.2 Sự phát triển dịch vụ logistics 91.3 Đặc điểm của logistics 111.4 Vai trò của logistics 141.4.1 Đối với nền kinh tế 141.4.2 Đối với các doanh nghiệp 161.5 Các loại hình dịch vụ logistics 171.5.1 Dịch vụ logistics chủ yếu 171.5.2 Dịch vụ liên quan tới vận tải 181.5.3 Dịch vụ thứ yếu hoặc mang tính bổ trợ 22Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV TRUNG THỰC 242.1 Tổng quan về Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 242.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển 242.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 252.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 262.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 262.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 282.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics của Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 342.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam 342.2.1.1 Vị trí của Việt Nam trên bản đồ logistics thế giới 342.2.1.2 Đặc điểm thị trường dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay 392.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 452.2.2.1 Phân tích doanh thu theo loại hình dịch vụ logistics của công ty năm 2009 – 2010 452.2.2.2 Công ty chỉ tập trung vào hoạt động giao nhận truyền thống 492.2.2.3 Hệ thống mạng lưới đại lý, chi nhánh của công ty trên thế giới chưa được đầu tư mở rộng 522.2.2.4 Chưa đầu tư áp dụng công nghệ thông tin 532.2.2.5 Hoạt động marketing chưa đủ mạnh 542.2.2.6 Chưa có chính sách đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên 552.2.3 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty Cổ Phần TM-DV Trung Thực 55Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM- DV TRUNG THỰC 593.1 Mục tiêu – Cơ sở đề xuất giải pháp 593.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp 593.1.2 Cơ sở đề xuất giải pháp 593.2 Những giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ Phần TM–DV Trung Thực 603.2.1 Định hướng phát triển công ty đến năm 2015 603.2.2 Một số giải pháp 603.2.2.1 Giải pháp đa dạng hóa loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics 60 3.2.2.2 Giải pháp phát triển logistics nội địa, liên doanh liên kết với các công ty logistics nước ngoài 623.2.2.3 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics 623.2.2.4 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing 633.2.2.5 Xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 653.3 Kiến nghị đối với nhà nước 66KẾT LUẬN 68TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

LỜI CẢM ƠN

NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN

MỤC LỤC

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

DANH SÁCH CÁC BẢNG SỬ DỤNG

DANH SÁCH HÌNH ẢNH SỬ DỤNG

LỜI MỞ ĐẦU 1

Chương 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ LOGISTICS 5

1.1 Khái niệm về logistics 5

1.2 Sự hình thành và phát triển dịch vụ logistics 7

1.2.1 Sự hình thành dịch vụ logistics 7

1.2.2 Sự phát triển dịch vụ logistics 9

1.3 Đặc điểm của logistics 11

1.4 Vai trò của logistics 14

1.4.1 Đối với nền kinh tế 14

1.4.2 Đối với các doanh nghiệp 16

1.5 Các loại hình dịch vụ logistics 17

1.5.1 Dịch vụ logistics chủ yếu 17

1.5.2 Dịch vụ liên quan tới vận tải 18

1.5.3 Dịch vụ thứ yếu hoặc mang tính bổ trợ 22

Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM – DV TRUNG THỰC 24

2.1 Tổng quan về Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 24

2.1.1 Tóm lược quá trình hình thành và phát triển 24

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động 25

2.1.3 Cơ cấu tổ chức của công ty 26

2.1.3.1 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của công ty 26

2.1.3.2 Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 28

2.2 Thực trạng kinh doanh dịch vụ logistics của Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 34

2.2.1 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Việt Nam 34

2.2.1.1 Vị trí của Việt Nam trên bản đồ logistics thế giới 34

2.2.1.2 Đặc điểm thị trường dịch vụ logistics ở Việt Nam hiện nay 39

2.2.2 Thực trạng hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ Phần TM – DV Trung Thực 45

2.2.2.1 Phân tích doanh thu theo loại hình dịch vụ logistics của công ty năm 2009 – 2010 45

2.2.2.2 Công ty chỉ tập trung vào hoạt động giao nhận truyền thống 49

2.2.2.3 Hệ thống mạng lưới đại lý, chi nhánh của công ty trên thế giới chưa được đầu tư mở rộng 52

2.2.2.4 Chưa đầu tư áp dụng công nghệ thông tin 53

2.2.2.5 Hoạt động marketing chưa đủ mạnh 54

2.2.2.6 Chưa có chính sách đào tạo nghiệp vụ cho nhân viên 55

2.2.3 Phân tích những điểm mạnh, điểm yếu, cơ hội và thách thức của Công ty Cổ Phần TM-DV Trung Thực 55

Chương 3: GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN HOẠT ĐỘNG KINH DOANH DỊCH VỤ LOGISTICS TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN TM- DV TRUNG THỰC 59

3.1 Mục tiêu – Cơ sở đề xuất giải pháp 59

3.1.1 Mục tiêu đề xuất giải pháp 59

3.1.2 Cơ sở đề xuất giải pháp 59

3.2 Những giải pháp hoàn thiện hoạt động kinh doanh dịch vụ Logistics tại Công ty Cổ Phần TM–DV Trung Thực 60

3.2.1 Định hướng phát triển công ty đến năm 2015 60

3.2.2 Một số giải pháp 60

3.2.2.1 Giải pháp đa dạng hóa loại hình dịch vụ và nâng cao chất lượng dịch vụ logistics 60

3.2.2.2 Giải pháp phát triển logistics nội địa, liên doanh liên kết với các công ty logistics nước ngoài 62

3.2.2.3 Giải pháp áp dụng công nghệ thông tin vào hoạt động logistics 62

3.2.2.4 Giải pháp đẩy mạnh hoạt động marketing 63

3.2.2.5 Xây dựng, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 65

3.3 Kiến nghị đối với nhà nước 66

KẾT LUẬN 68

TÀI LIỆU THAM KHẢO 69

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY