Khóa luận Đội tàu biển Việt Nam và những giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 4

CHƯƠNG I: 5

VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA VẬN TẢI ĐƯỜNG BIỂN 5

I. Vai trò, tác dụng của vận tải đường biển. 5

1. Khái niệm vận tải biển. 5

2. Đặc điểm kinh tế kỹ thuật của vận tải đường biển. 6

3. Tác dụng của vận tải đường biển đối với thương mại quốc tế. 7

3.1. Vận tải biển thúc đẩy thương mại quốc tế phát triển và là một yếu tố không thể tách rời khỏi thương mại quốc tế. 7

3.2. Vận tải biển góp phần thay đổi cơ cấu hàng hoá và cơ cấu thị trường trong buôn bán quốc tế. 9

3.3. Vận tải biển tác động tới cán cân thanh toán quốc tế. 10

4. Cơ sở vật chất kỹ thuật của vận tải đường biển. 11

4.1. Đường biển. 11

4.2. Cảng biển. 12

4.3. Trang thiết bị của cảng. 14

4.4 Tàu biển. 15

ii. Tình hình đội tàu biển thế giới. 16

1. Các xu thế phát triển chủ yếu của đội tàu biển thế giới và khu vực. 16

1.1. Container hoá là xu thế nổi bật trong ngành hàng hải. 16

1.2. Tăng kích thước các tàu container và sử dụng các tàu có tính kinh tế cao trên các tuyến vận tải chủ yếu. 17

1.3. Xuất hiện các công ty vận tải biển khổng lồ do liên doanh, liên kết toàn cầu. 18

1.4. Hình thành các trung tâm xếp dỡ cho tàu container (Hub-port). 19

1.5. Liên kết các phương thức vận tải - vận tải đa phương thức. 20

2. Tình hình đội tàu biển thế giới trong những năm gần đây. 21

2.1. Đội tàu chở hàng lỏng (Tanker Fleet). 22

2.2. Đội tàu chở hàng khô khối lượng lớn (Bulk Carrier Fleet). 23

2.3. Đội tàu hàng bách hoá (General Cargo Fleet) và Đội tàu chở

container (Container Fleet). 24

CHƯƠNG II 27

THỰC TRẠNG ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 27

I. Sơ lược về quá trình hình thành và phát triển của đội tàu biển Việt

Nam. 27

1. Giai đoạn 1970-1975. 27

2. Giai đoạn 1976-1985. 28

3. Giai đoạn1986-1995. 29

4. Giai đoạn từ 1996 đến nay 30

II. Đánh giá thực trạng của đội tàu biển hiện nay. 31

1. Những thuận lợi, khó khăn trong phát triển đội tàu biển Việt Nam. 31

2. Thực trạng đội tàu biển Việt Nam. 34

2.1. Đánh giá chung. 34

2.2. Đánh giá theo cơ cấu và tình trạng kỹ thuật đội tàu. 37

2.2.1. Đánh giá theo loại tàu. 37

2.2.2. Đánh giá theo tuổi tàu. 44

2.2.3. Đánh giá theo trọng tải tàu. 45

III. Nguyên nhân của những tồn tại dẫn đến khả năng cạnh tranh yếu

của đội tàu biển Việt Nam. 48

1. Nguyên nhân nội tại từng doanh nghiệp. 49

2. Các nguyên nhân về cơ chế chính sách. 50

3. Mô hình quản lý qua các giai đoạn chưa thúc đẩy đội tàu phát triển. 54

4. Vấn đề quản lý và sử dụng vốn. 56

5. Các nguyên nhân khác. 58

CHƯƠNG III 61

NHỮNG GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH

CỦA ĐỘI TÀU BIỂN VIỆT NAM 61

I. Dự báo nhu cầu vận tải biển và đội tàu biển trong thời gian tới. 61

1. Nhu cầu vận tải biển. 61

2. Định hướng phát triển đội tàu theo hướng nâng cao khả năng cạnh tranh. 64

2.1 Khái niệm cạnh tranh trong kinh doanh hàng hải. 64

2.2. Định hướng phát triển đội tàu biển Việt Nam. 66

II. Các giải pháp nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh của đội tàu biển

Việt Nam. 71

1. Biện pháp về tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật cho đội tàu biển. 71

2. Tăng cường công tác tổ chức quản lý, điều hành doanh nghiệp. 75

3. Dành thị phần vận tải cho đội tàu biển Việt Nam. 79

4. Đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực trong vận tải biển. 82

5. Các biện pháp khác. 85

KẾT LUẬN 88

PHỤ LỤC 90

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY