Khóa luận Định hướng xuất khẩu nông sản chế biến của Việt Nam đến năm 2010

MỤC LỤC TrangLời nói đầu 1CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG HÀNG NÔNG SẢN CHẾ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI 3I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản chế biến trên Thế giới 3II. Mậu dịch hàng nông sản chế biến thế giới trong những năm 90 và đầu thế kỷ 21 41. Thực trạng xuất khẩu theo nhóm nước và khu vực 42. Thực trạng xuất nhập khẩu theo nhóm hàng 83. Thực trạng xuất nhập khẩu một số nông sản chế biến chủ yếu 94. Tình hình giá cả xuất khẩu các nông sản chế biến 9III. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mậu dịch hàng nông sản chế biến thế giới 111. Tác động của chính sách Chính phủ 112. Tác động của các xu hướng sản xuất và trình độ công nghệ 123. Tác động của khủng hoảng tài chính – tiền tệ 13CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG NÔNG SẢN CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM 14I. Tình hình chung về sản xuất nông nghiệp và thực trạng công nghiệp chế biến nông sản 141. Tình hình chung về sản xuất nông nghiệp 142. Thực trạng công nghiệp chế biến nông sản 15 2.1. Thành tựu 15 2.2. Hạn chế 18II. Thực trạng xuất khẩu nông sản chế biến của Việt Nam - Đánh giá 24III. Triển vọng sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản chế biến của Việt Nam đến năm 2010 46CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 48I. Định hướng tổng thể 48II. Định hướng xuất khẩu nông sản chế biến của Việt Nam giai đoạn 2001 – 2010 48III. Kiến nghị 581. Phát triển và mở rộng nguồn hàng nông sản chế biến xuất khẩu 592. Tăng cường năng lực chế biến để nâng cao giá trị xuất khẩu 623. Tăng cường vai trò của Chính phủ trong hoạt động xuất khẩu nông sản chế biến 654. Các biện pháp xúc tiến thương mại hàng nông sản chế biến 675. Tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường xuất khẩu nông sản chế biến thế giới 69KẾT LUẬN 71TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

MỤC LỤC

Trang

Lời nói đầu 1

CHƯƠNG I: THỊ TRƯỜNG HÀNG NÔNG SẢN CHẾ BIẾN TRÊN THẾ GIỚI 3

I. Tình hình sản xuất và tiêu thụ hàng nông sản chế biến

trên Thế giới 3

II. Mậu dịch hàng nông sản chế biến thế giới trong những

năm 90 và đầu thế kỷ 21 4

1. Thực trạng xuất khẩu theo nhóm nước và khu vực 4

2. Thực trạng xuất nhập khẩu theo nhóm hàng 8

3. Thực trạng xuất nhập khẩu một số nông sản chế biến chủ yếu 9

4. Tình hình giá cả xuất khẩu các nông sản chế biến 9

III. Những yếu tố cơ bản ảnh hưởng đến mậu dịch hàng nông sản

chế biến thế giới 11

1. Tác động của chính sách Chính phủ 11

2. Tác động của các xu hướng sản xuất và trình độ công nghệ 12

3. Tác động của khủng hoảng tài chính – tiền tệ 13

CHƯƠNG II: TÌNH HÌNH SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HÀNG

NÔNG SẢN CHẾ BIẾN CỦA VIỆT NAM 14

I. Tình hình chung về sản xuất nông nghiệp và thực trạng

công nghiệp chế biến nông sản 14

1. Tình hình chung về sản xuất nông nghiệp 14

2. Thực trạng công nghiệp chế biến nông sản 15

2.1. Thành tựu 15

2.2. Hạn chế 18

II. Thực trạng xuất khẩu nông sản chế biến của Việt Nam

- Đánh giá 24

III. Triển vọng sản xuất và xuất khẩu hàng nông sản chế biến của

Việt Nam đến năm 2010 46

CHƯƠNG III: ĐỊNH HƯỚNG XUẤT KHẨU NÔNG SẢN CHẾ BIẾN

CỦA VIỆT NAM TRONG GIAI ĐOẠN 2001 – 2010 48

I. Định hướng tổng thể 48

II. Định hướng xuất khẩu nông sản chế biến của Việt Nam

giai đoạn 2001 – 2010 48

III. Kiến nghị 58

1. Phát triển và mở rộng nguồn hàng nông sản chế biến xuất khẩu 59

2. Tăng cường năng lực chế biến để nâng cao giá trị xuất khẩu 62

3. Tăng cường vai trò của Chính phủ trong hoạt động xuất khẩu

nông sản chế biến 65

4. Các biện pháp xúc tiến thương mại hàng nông sản chế biến 67

5. Tăng cường khả năng cạnh tranh của Việt Nam trên thị trường

xuất khẩu nông sản chế biến thế giới 69

KẾT LUẬN 71

TÀI LIỆU THAM KHẢO 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY