Khóa luận Công nghệ nuôi cấy tế bào sâm Ngọc linh (Panax vietnamensis Ha et Grushv.)

MỤC LỤC NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆPLỜI CẢM ƠNDANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂUDANH SÁCH CÁC HÌNHCHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 011.1. Đặt vấn đề 011.2. Mục đích của đề tài 02CHƯƠNG II. TỔNG QUAN 032.1. Giới thiệu kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật 0.32.1.1. Khái niệm 032.1.2. Các kỹ thuật nuôi cấy 042.1.3. Môi trường nuôi cấy 082.1.4. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 092.1.5. Các nhân tố đảm bảo thành công trong nuôi cấy mô tế bào thực vật 112.2. Giới thiệu cây Sâm Ngọc Linh 152.2.1. Phân loại 152.2.2. Đặc điểm hình thái 162.2.3. Sinh thái và phân bố 182.2.4. Hiện trạng và tiềm năng của cây sâm Ngọc Linh 192.2.5. Thành phần hóa học 20CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH 273.1. Nuôi cấy mô sẹo 273.1.1. Nguyên liệu 273.1.2. Môi trường 273.1.3. Thiết bị và dụng cụ 273.1.4. Hóa chất 273.1.5. Qui trình thực hiện 283.1.6. Điều kiện nuôi cấy 283.2. Tái sinh chồi từ mô sẹo 293.2.1. Nguyên liệu 293.2.2. Môi trường 293.2.3. Thiết bị và dụng cụ 293.2.4. Hóa chất 293.2.5. Qui trình thực hiện 293.2.6. Điều kiện nuôi cấy 293.3. Nuôi cấy rễ 303.3.1. Nguyên liệu 303.3.2. Môi trường 303.3.3. Thiết bị và dụng cụ 303.3.4. Hóa chất 303.3.5. Qui trình thực hiện 313.3.6. Điều kiện nuôi cấy 313.4. Nuôi cấy sinh khối 313.4.1. Nguyên liệu 313.4.2. Môi trường 313.4.3. Thiết bị và dụng cụ 313.4.4. Hóa chất 323.4.5. Qui trình thực hiện 323.4.6. Điều kiện nuôi cấy 323.5. Tái sinh cây qua con đường tạo phôi soma 333.5.1. Nguyên liệu 333.5.2. Môi trường 333.5.3. Thiết bị và dụng cụ 333.5.4. Hóa chất 333.5.5. Qui trình thực hiện 333.5.6. Điều kiện nuôi cấy 343.6. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến nuôi cấy Sâm Ngọc Linh 353.6.1. Khảo sát ảnh hưởng của một số loại chất khử trùng 353.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của các tổ hợp hoocmon lên sự phát sinh hình thái 363.6.3. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tạo mô sẹo từ lá và cuống lá 373.6.4. Ảnh hưởng của kích thước mẫu cấy ban đầu lên sự tăng sinh mô sẹo 383.6.5. Ảnh hưởng của auxin lên khả năng khởi tạo mô sẹo từ lá và cuống lá 393.6.6. Ảnh hưởng của auxin lên khả năng tăng sinh mô sẹo Sâm Ngọc Linh 403.6.7. Ảnh hưởng của BA và NAA đến khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo 413.6.8. Ảnh hưởng của BA lên quá trình tăng trưởng chồi Sâm Ngọc Linh invitro 433.6.9. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến khả năng tăng trưởng chồi 433.6.10. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến khả năng tăng trưởng chồi invitro 443.6.11. Ảnh hưởng của IAA, IBA, NAA đến khả năng ra rễ bất định từ mô sẹo 453.6.12. Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng nhân rễ bất định 46CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 484.1. Kết luận 484.2. Kiến nghị 48TÀI LIỆU THAM KHẢOPHỤ LỤC

MỤC LỤC

NHIỆM VỤ KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

LỜI CẢM ƠN

DANH SÁCH CÁC BẢNG BIỂU

DANH SÁCH CÁC HÌNH

CHƯƠNG I. ĐẶT VẤN ĐỀ 01

1.1. Đặt vấn đề 01

1.2. Mục đích của đề tài 02

CHƯƠNG II. TỔNG QUAN 03

2.1. Giới thiệu kỹ thuật nuôi cấy mô tế bào thực vật 0.3

2.1.1. Khái niệm 03

2.1.2. Các kỹ thuật nuôi cấy 04

2.1.3. Môi trường nuôi cấy 08

2.1.4. Các chất điều hòa sinh trưởng thực vật 09

2.1.5. Các nhân tố đảm bảo thành công trong nuôi cấy mô tế bào thực vật 11

2.2. Giới thiệu cây Sâm Ngọc Linh 15

2.2.1. Phân loại 15

2.2.2. Đặc điểm hình thái 16

2.2.3. Sinh thái và phân bố 18

2.2.4. Hiện trạng và tiềm năng của cây sâm Ngọc Linh 19

2.2.5. Thành phần hóa học 20

CHƯƠNG III. CÔNG NGHỆ NUÔI CẤY TẾ BÀO SÂM NGỌC LINH 27

3.1. Nuôi cấy mô sẹo 27

3.1.1. Nguyên liệu 27

3.1.2. Môi trường 27

3.1.3. Thiết bị và dụng cụ 27

3.1.4. Hóa chất 27

3.1.5. Qui trình thực hiện 28

3.1.6. Điều kiện nuôi cấy 28

3.2. Tái sinh chồi từ mô sẹo 29

3.2.1. Nguyên liệu 29

3.2.2. Môi trường 29

3.2.3. Thiết bị và dụng cụ 29

3.2.4. Hóa chất 29

3.2.5. Qui trình thực hiện 29

3.2.6. Điều kiện nuôi cấy 29

3.3. Nuôi cấy rễ 30

3.3.1. Nguyên liệu 30

3.3.2. Môi trường 30

3.3.3. Thiết bị và dụng cụ 30

3.3.4. Hóa chất 30

3.3.5. Qui trình thực hiện 31

3.3.6. Điều kiện nuôi cấy 31

3.4. Nuôi cấy sinh khối 31

3.4.1. Nguyên liệu 31

3.4.2. Môi trường 31

3.4.3. Thiết bị và dụng cụ 31

3.4.4. Hóa chất 32

3.4.5. Qui trình thực hiện 32

3.4.6. Điều kiện nuôi cấy 32

3.5. Tái sinh cây qua con đường tạo phôi soma 33

3.5.1. Nguyên liệu 33

3.5.2. Môi trường 33

3.5.3. Thiết bị và dụng cụ 33

3.5.4. Hóa chất 33

3.5.5. Qui trình thực hiện 33

3.5.6. Điều kiện nuôi cấy 34

3.6. Khảo sát các điều kiện ảnh hưởng đến nuôi cấy Sâm Ngọc Linh 35

3.6.1. Khảo sát ảnh hưởng của một số loại chất khử trùng 35

3.6.2. Khảo sát ảnh hưởng của các tổ hợp hoocmon lên sự phát sinh hình thái 36

3.6.3. Ảnh hưởng của điều kiện chiếu sáng lên khả năng tạo mô sẹo từ lá và cuống lá 37

3.6.4. Ảnh hưởng của kích thước mẫu cấy ban đầu lên sự tăng sinh mô sẹo 38

3.6.5. Ảnh hưởng của auxin lên khả năng khởi tạo mô sẹo từ lá và cuống lá 39

3.6.6. Ảnh hưởng của auxin lên khả năng tăng sinh mô sẹo Sâm Ngọc Linh 40

3.6.7. Ảnh hưởng của BA và NAA đến khả năng tái sinh chồi từ mô sẹo 41

3.6.8. Ảnh hưởng của BA lên quá trình tăng trưởng chồi Sâm Ngọc Linh invitro 43

3.6.9. Ảnh hưởng của nồng độ đường đến khả năng tăng trưởng chồi 43

3.6.10. Ảnh hưởng của than hoạt tính đến khả năng tăng trưởng chồi invitro 44

3.6.11. Ảnh hưởng của IAA, IBA, NAA đến khả năng ra rễ bất định từ mô sẹo 45

3.6.12. Ảnh hưởng của IBA và NAA đến khả năng nhân rễ bất định 46

CHƯƠNG IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 48

4.1. Kết luận 48

4.2. Kiến nghị 48

TÀI LIỆU THAM KHẢO

PHỤ LỤC

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY