Khóa luận Chất lượng cảm nhận, giá cả cảm nhận và sự sẵn lòng mua của người tiêu dùng đối với sữa nội và sữa ngoại

MỤC LỤC Chương 1 . 1 TỔNG QUAN . 1 1.1. Cơsởhình thành: . 1 1.2. Mục tiêu nghiên cứu:. 2 1.3. Phạm vi nghiên cứu: . 2 1.4. Phương pháp nghiên cứu:. 2 1.5. Ý nghĩa: . 3 1.6. Kết cấu của khóa luận: . 3 Chương 2 . 4 VÀI NÉT VỀTHỊTRƯỜNG SỮA BỘT, NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CUỘC VẬN ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM . 4 2.1. Vài nét vềthịtrường sữa bột: . 42.1.1. Thịphần của sữa ngoại và sữa nội: . 42.1.2. Các đợt tăng giá sữa: . 52.2. Người tiêu dùng và các vấn đềliên quan đến việc chọn mua sữa bột:. 6 2.3. Mặt hàng sữa tiên phong trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam: .72.4. Tóm Tắt: .7Chương 3 . 9CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. 93.1. Cơsởlý thuyết: . 9 3.1.1. Chất lượng cảm nhận:. 9 3.1.2. Giá cảcảm nhận: . 9 3.1.3. Sựsẵn lòng mua và quan hệvới chất lượng cảm nhận, giá cảcảm nhận: . 10 3.1.4. Thái độ:. 10 3.2. Nghiên cứu có liên quan:. 11 3.3. Mô hình nghiên cứu: . 13 3.4. Tóm tắt: . 14 Chương 4 . 16 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16 4.1. Thiết kếnghiên cứu: . 16 4.2. Quy trình nghiên cứu:. 17 4.3. Nghiên cứu sơbộ:. 18 4.4. Nghiên cứu chính thức: . 20 4.5. Tóm tắt: . 21 Chương 5 . 23 KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 23 5.1. Chất lượng cảm nhận:. 23 5.1.1. Cảm nhận của người tiêu dùng sữa cho tám đặc trưng chất lượng: . 23 5.1.2. Chất lượng cảm nhận đối với sữa ngoại và sữa nội: . 25 5.2. Giá cảcảm nhận: . 26 5.2.1. Cảm nhận của người tiêu dùng sữa cho năm đặc trưng giá cả: . 26 5.2.2. Giá cảcảm nhận đối với sữa ngoại và sữa nội: . 27 5.3. Thái độ đối với các đợt tăng giá: . 28 5.4.Thái độ đối với cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt:. 28 5.5. Sựsẵn lòng mua: . 29 5.5.1. Sựsẵn lòng mua của người tiêu dùng sữa ngoại .: 30 5.5.2. Sựsẵn lòng mua của người tiêu dùng sữa nội:. 30 5.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sựsẵn lòng mua: . 31 5.7. Sựkhác biệt trong đánh giá theo các biến nhân khẩu học: . 32 5.8. Tóm tắt: . 35 Chương 6 . 36 Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN. 36 6.1. Giới thiệu:. 36 6.2. Kết quảchính và những đóng góp của nghiên cứu: . 37 6.2.1. Chất lượng cảm nhận, giá cảcảm nhận và sựsẵn lòng mua: . 37 6.2.2. Thái độ đối với các đợt tăng giá: . 37 6.2.3. Thái độ đối với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”: . 37 6.2.4. Sựkhác biệt trong đánh giá theo các biến nhân khẩu học: . 38 6.3. Hạn chếvà gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo: . 38

MỤC LỤC

Chương 1 . 1

TỔNG QUAN . 1

1.1. Cơsởhình thành: . 1

1.2. Mục tiêu nghiên cứu:. 2

1.3. Phạm vi nghiên cứu: . 2

1.4. Phương pháp nghiên cứu:. 2

1.5. Ý nghĩa: . 3

1.6. Kết cấu của khóa luận: . 3

Chương 2 . 4

VÀI NÉT VỀTHỊTRƯỜNG SỮA BỘT, NGƯỜI TIÊU DÙNG VÀ CUỘC VẬN

ĐỘNG NGƯỜI VIỆT NAM ƯU TIÊN DÙNG HÀNG VIỆT NAM . 4

2.1. Vài nét vềthịtrường sữa bột: . 4

2.1.1. Thịphần của sữa ngoại và sữa nội: . 4

2.1.2. Các đợt tăng giá sữa: . 5

2.2. Người tiêu dùng và các vấn đềliên quan đến việc chọn mua sữa bột:. 6

2.3. Mặt hàng sữa tiên phong trong cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng

hàng Việt Nam: .7

2.4. Tóm Tắt: .7

Chương 3 . 9

CƠSỞLÝ THUYẾT VÀ MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU. 9

3.1. Cơsởlý thuyết: . 9

3.1.1. Chất lượng cảm nhận:. 9

3.1.2. Giá cảcảm nhận: . 9

3.1.3. Sựsẵn lòng mua và quan hệvới chất lượng cảm nhận, giá cảcảm nhận: . 10

3.1.4. Thái độ:. 10

3.2. Nghiên cứu có liên quan:. 11

3.3. Mô hình nghiên cứu: . 13

3.4. Tóm tắt: . 14

Chương 4 . 16

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU . 16

4.1. Thiết kếnghiên cứu: . 16

4.2. Quy trình nghiên cứu:. 17

4.3. Nghiên cứu sơbộ:. 18

4.4. Nghiên cứu chính thức: . 20

4.5. Tóm tắt: . 21

Chương 5 . 23

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU. 23

5.1. Chất lượng cảm nhận:. 23

5.1.1. Cảm nhận của người tiêu dùng sữa cho tám đặc trưng chất lượng: . 23

5.1.2. Chất lượng cảm nhận đối với sữa ngoại và sữa nội: . 25

5.2. Giá cảcảm nhận: . 26

5.2.1. Cảm nhận của người tiêu dùng sữa cho năm đặc trưng giá cả: . 26

5.2.2. Giá cảcảm nhận đối với sữa ngoại và sữa nội: . 27

5.3. Thái độ đối với các đợt tăng giá: . 28

5.4.Thái độ đối với cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt:. 28

5.5. Sựsẵn lòng mua: . 29

5.5.1. Sựsẵn lòng mua của người tiêu dùng sữa ngoại .: 30

5.5.2. Sựsẵn lòng mua của người tiêu dùng sữa nội:. 30

5.6. Các nhân tố ảnh hưởng đến sựsẵn lòng mua: . 31

5.7. Sựkhác biệt trong đánh giá theo các biến nhân khẩu học: . 32

5.8. Tóm tắt: . 35

Chương 6 . 36

Ý NGHĨA VÀ KẾT LUẬN. 36

6.1. Giới thiệu:. 36

6.2. Kết quảchính và những đóng góp của nghiên cứu: . 37

6.2.1. Chất lượng cảm nhận, giá cảcảm nhận và sựsẵn lòng mua: . 37

6.2.2. Thái độ đối với các đợt tăng giá: . 37

6.2.3. Thái độ đối với cuộc vận động “Người Việt ưu tiên dùng hàng Việt”: . 37

6.2.4. Sựkhác biệt trong đánh giá theo các biến nhân khẩu học: . 38

6.3. Hạn chếvà gợi ý cho nghiên cứu tiếp theo: . 38

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY