Khóa luận Bảo hiểm trách nhiệm dân sự của hàng không Việt Nam đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách

MỤC LỤC  Lời nói đầuLời cảm ơnNhững từ viết tắt trong khoá luậnChương I: Khái quát về BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . .1I. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS. . .1I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS.1I.2. Những rủi ro thường gặp phát sinh TNDS của hãng hàng không . 10I.3. Vai trò và tính tất yếu của BHHK. .13II. Các loại hình BHTNDS của hãng hàng không .16II.1. BHTNDS của hãng hàng không đối với hành khách . 16II.2.BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . 16II.3. BHTNDS của hãng hàng không đối với người thứ 3 .19II.4. BHTNDS của chủ sân bay và người điều hành bay. .19III. Nội dung BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .20III.1. Người được bảo hiểm và người được bồi thường .20III.2. Đối tượng bảo hiểm. . 20III.3. Phương thức bảo hiểm. . .21III.4. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm. . .22III.5. Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm. . .25III.6. Giám định tổn thất, xác định thiệt hại và giải quyết bồi thường .28Chương II: Thực trạng nghiệp vụ BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .33I. Sự ra đời và phát triển BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .33I.1. Khái quát về TCTHKVN. .33I.2. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 trở về trước .37I.3. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 đến nay.38II. Cơ sở pháp lý BHTNDS của HKVN. .43II.1. Các công ước và điều ước quốc tế .45II.2. Các văn bản pháp luật của Việt Nam . .49III. Thực trạng BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .58III.1. Phí bảo hiểm. .58III.1.1. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .58III.1.2. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá dưới mức miễn thường . .63III.2. Công tác giám định và đánh giá thiệt hại. . .64III.3. Công tác bồi thường. .67III.4. Hạn mức trách nhiệm. .75III.5. Công tác ĐP & HCTT. .77Chương III: Một số vấn đề cần lưu ý về BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .83I. Về phía Nhà nước . .83II. Về phía TCTHKVN. .84III. Về phía công ty bảo hiểm. .92IV. Về phía người thứ 3. .94Lời kết Tài liệu tham khảoPhục lục IPhụ lục II

MỤC LỤC

Lời nói đầu

Lời cảm ơn

Những từ viết tắt trong khoá luận

Chương I: Khái quát về BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . .1

I. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS. . .1

I.1. Khái niệm và đặc điểm của BHTNDS.1

I.2. Những rủi ro thường gặp phát sinh TNDS của hãng hàng không . 10

I.3. Vai trò và tính tất yếu của BHHK. .13

II. Các loại hình BHTNDS của hãng hàng không .16

II.1. BHTNDS của hãng hàng không đối với hành khách . 16

II.2.BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách . 16

II.3. BHTNDS của hãng hàng không đối với người thứ 3 .19

II.4. BHTNDS của chủ sân bay và người điều hành bay. .19

III. Nội dung BHTNDS của hãng hàng không đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .20

III.1. Người được bảo hiểm và người được bồi thường .20

III.2. Đối tượng bảo hiểm. . 20

III.3. Phương thức bảo hiểm. . .21

III.4. Phạm vi bảo hiểm và loại trừ bảo hiểm. . .22

III.5. Số tiền bảo hiểm, phí bảo hiểm, thời hạn bảo hiểm. . .25

III.6. Giám định tổn thất, xác định thiệt hại và giải quyết bồi thường .28

Chương II: Thực trạng nghiệp vụ BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách .33

I. Sự ra đời và phát triển BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .33

I.1. Khái quát về TCTHKVN. .33

I.2. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 trở về trước .37

I.3. Hoạt động bảo hiểm của HKVN giai đoạn từ 1995 đến nay.38

II. Cơ sở pháp lý BHTNDS của HKVN. .43

II.1. Các công ước và điều ước quốc tế .45

II.2. Các văn bản pháp luật của Việt Nam . .49

III. Thực trạng BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .58

III.1. Phí bảo hiểm. .58

III.1.1. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .58

III.1.2. Phí BHTNDS của HKVNđối với hành lý, hàng hoá dưới mức miễn thường . .63

III.2. Công tác giám định và đánh giá thiệt hại. . .64

III.3. Công tác bồi thường. .67

III.4. Hạn mức trách nhiệm. .75

III.5. Công tác ĐP & HCTT. .77

Chương III: Một số vấn đề cần lưu ý về BHTNDS của HKVN đối với hành lý, hàng hoá và tư trang của hành khách. .83

I. Về phía Nhà nước . .83

II. Về phía TCTHKVN. .84

III. Về phía công ty bảo hiểm. .92

IV. Về phía người thứ 3. .94

Lời kết

Tài liệu tham khảo

Phục lục I

Phụ lục II

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY