Luận Văn Khí Tượng Thủy Văn

Tóm tắt Luận án Tính toán dòng chảy vùng biển ven bờ - nước nông

Tóm tắt Luận án Tính toán dòng chảy vùng biển ven bờ - nước nông


(Bản scan)Phương pháp biến đổi tọa độ sigma chỉ thật sự phù hợp cho khu vực có độ dốc đáy biển nhỏ. Tuy nhiên, nó cho một phương pháp tính đơn giản khi thực hiện bài toán ba chiều. Sự áp dụng phương pháp biến đổi tọa độ sigma vào các bài toán nước nông và khu vực ven bờ là một phương pháp tính hiệu ...


Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới

Xây dựng mô hình đối xứng tựa cân bằng để nghiên cứu sự tiến triển của xoáy thuận nhiệt đới


Các tham số sử dụng trong thí nghiệm ban đầu được cho trong Bảng 1. Để thử nghiệm, miền tính được có kích thước 101 điểm lưới theo chiều bán kính và 41 mực thẳng đứng. Bước lưới bán kính là 10km và bước lưới thẳng đứng là 500m. Như vậy, miền tính là hệ tọa độ Đề Các có kích thước 1000 km theo chiều ...


Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Nối kết và gộp bảng

Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Nối kết và gộp bảng


Khi bạn thực hiện phép gộp hai bảng, Arcviewsẽ tạm thời ghép các trường của một bảng (màta gọi làbảng nguồn) vào bảng kia (màta gọi làbảng đích). Đểphép gộp bảng cóthểthực hiện được, cảhai bảng này phải cómột trường chung. Arcviewsửdụng các giátr ị trong trường này đểt ìm các thanh ghi phùhợp tương ...


Giáo trình Sóng gió

Giáo trình Sóng gió


MỤC LỤC Trang 1 LỜI GIỚI THIỆU 1 1.1 Mục đích và nội dung của bài giảng 1 1.2 Sóng đại dương 1 1.3 Các định nghĩa cơbản 3 1.4 Sóng ngắn và sóng dài 5 2 CÁC PHƯƠNG TRÌNH CƠBẢN CỦA CƠHỌC CHẤT LỎNG 7 2.1 Các phương pháp mô tảdòng chảy của chất lỏng 7 2.2 Đạo hàm thời gian 7 2.3 Phương trình thểtích kiể ...


Hệ thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu tố khí tượng thủy văn biển trên biển Đông

Hệ thống nghiệp vụ dự báo hạn ngắn các yếu tố khí tượng thủy văn biển trên biển Đông


Hoàn lưu trong biển và đại dương là một đối tượng nghiên cứu rất phức tạp, dòng chảy ở đây được hình thành và tồn tại do nhiều nguyên nhân tác động khác nhau như thủy triều, gió, áp suất không khí trên bề mặt thoáng, sự biến động của mật độ nước, ảnh hưởng của địa hình và biến động theo phương ngang ...


Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ tiêu chí phát triển bền vững

Nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị: Hiện trạng khai thác, sử dụng và quản lý phục vụ tiêu chí phát triển bền vững


Các công trình khai thác nước dưới đất có quymôrất khác nhau gồmcác dạng sau: - Giếng đào: Chủyếu phục vụcấp nước cho sinh hoạt gia đình và tưới với quy mônhỏ. - Giếng khoan đường kính nhỏ: Sửdụngcấp nước cho quymôhộgia đình với đườngkính ốngchống, ống lọc từ42 mm đến60 mm ởvùng đồng bằng và chiều s ...


Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Xây dựng đồ thị

Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Xây dựng đồ thị


Với công cụ Chart Element Properties vẫn đang được chọn, kí ch trỏchuột l ên đềmục Titlecủa đồthị đểmởhộp thoại Chart TitleProperties.Gõ đèl ên từ Title(đang được bôi đậm) dòng chữ Population for Selected European Countries. Đểchèn đềmục xuống phía dưới đồthị , kí ch trỏchuột l ên bottomtrong hộp Ti ...


Giáo trình Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ

Giáo trình Thiết kế đê và công trình bảo vệ bờ


Mục lục Trang Chương I: Kiến thức chung về đê và công trình bảo vệ bờ. 1-1. Công trình thủy lợi và vị trí đê điều trong công trình thủy lợi.5 1-2. Tổng quan về hệ thống đê điều.7 1-3. Phân tích sự làm việc của đê, các khảnăng phá hoại sự làm việc an toàn của đê.13 1-4. Các công trình bảo vệ bờ.18 Ch ...


Công nghệ dự báo lũ khi xét đến tính bất định của mô hình thủy văn: cơ sở lý thuyết

Công nghệ dự báo lũ khi xét đến tính bất định của mô hình thủy văn: cơ sở lý thuyết


Xác định chỉtiêu đánh giá độphù hợp Đâylà bước đầu tiên để đưa ra một chỉtiêu đánh giá mức độphù hợp cho bộtham số. Chỉtiêu đánh giá cho biết mức độphù hợp của mô phỏng (với mỗi bộtham số) so với thực tế. Theo [10] chỉtiêu đánh giá phải tuân thủmột sốđặc điểm nhất định. Giá trịcủa chỉtiêu nên bắt đầ ...


Xây dựng bản đồ chuẩn mưa năm và chuẩn dòng chảy năm tỉnh Quảng Bình

Xây dựng bản đồ chuẩn mưa năm và chuẩn dòng chảy năm tỉnh Quảng Bình


Phần lớn các lưu vực sôngchính trong tỉnh Quảng Bình đều thiếu và không có sốliệu thực đo dòng chảy nên đểkhôi phục sốliệu quá trìnhdòngchảy tháng từsốliệu quá trình mưa tháng cho các lưu vực nàybằngmôhình NLRRM, phải mượn bộthông sốtối ưu đã được hiệu chỉnh và kiểm định của lưu vực sôngGianh-trạm Đ ...


Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Gộp các dữ liệu không gian khác theme và cùng theme

Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Gộp các dữ liệu không gian khác theme và cùng theme


Bạn cũng nhận thấy một trường mới đã được thêm vào bảng kết quả : đól àtrường Distance(Khoảng cách). Trường này chứa khoảng cách gần nhất tính từ đối tượng đích (trong trường hợp này làtâm vùng) tới đối tượng nguồn gần nhất (trong trường hợp này làcửa hàng)và được tự động tạo ra mỗi khi bạn sửdụng p ...


Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi (tập 1)

Giáo trình Quy hoạch và thiết kế hệ thống thuỷ lợi (tập 1)


Nước dùng cho tương lai của 1 vùng có thể biểu thị nhưmột hàm toán học của 2 hay nhiều biến độc lập. Dạng hàm số phải được chọn tương thích với các tài liệu quá khứ và các thông số được xác định bằng phương pháp thống kê và thường là phương trình hồi quy. Mô hình loại này thường không bao gồm giá th ...


Phân tích diễn biến hình thái cửa sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi

Phân tích diễn biến hình thái cửa sông Trà Khúc, tỉnh Quảng Ngãi


Diễn biến hình thái cửa trong thời kỳnhiều năm phản ánh tác động tổng hợp của nhiều yếu tốnhưsóng, gió, dòng chảy và hoạt động của con người tới cửa biển. Các tác động này có thểdiễn ra ởngay khu vực lân cận cửa, nhưng cũng có thể ởrất xa cửa (ví dụnhưtác động của việc xây dựng hồchứa ởthượng nguồn ...


Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Tạo bản vẽ trang trí

Bài tập thực hành với phần mềm ArcViewGIS - Tạo bản vẽ trang trí


Trước khi Arcviewcóthểt ính toán được t ỷlệxích của bản đồcủa bạn, bạn phải xác lập đơn vịbản đồview. Căn cứvào từ đi ển dữliệu của người cung cấp dữliệu, bạn biết dữliệu này được lưu ở đơn vị độthập phân (kinh độ/vĩ độ). Bạn cần thông báo cho Arcviewbiết đi ều này bằng cách xác lập đơn vị bản đồtro ...


Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lƣu vực sông Ba

Thiết lập bộ mô hình mô phỏng phục vụ xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa thủy điện trên lƣu vực sông Ba


Trong diễn toán hồ, sóng động học không đòi hỏi số liệu địa hình chi tiết. Thông số mô hình K, X và hệ số nhập lưu khu giữa cũng như quá trình lượng nhập khu giữa của từng đoạn sông được hiệu chỉnh, xác định cho một số con lũ lớn. Các năm điển hình đã lựa chọn tính toán được hiệu chỉnh để xác định l ...


Thử nghiệm dự báo thời tiết điểm

Thử nghiệm dự báo thời tiết điểm


Về cấu trúc mã nguồn, mô hình RAMS được phát triển gồm 3 khối chính: Đầu tiên là một mô hình khí quyển mô phỏng các bài toán khí tượng cụ thể, do người sử dụng đặt ra. Thứ hai là một khối (package) xửlý các quá trình ban đầu hoá sử dụng các trường phân tích và số liệu quan trắc. Và cuối cùng là một ...


Luận văn Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển biển Cửa Tùng Quảng Trị

Luận văn Đánh giá tác động của tổ hợp công trình lên trường thủy động lực vùng cửa sông ven biển biển Cửa Tùng Quảng Trị


MỤC LỤC TrangTrang bìa Lời cảm ơn iMục lục iiDanh mục các bảng iiiDanh mục các hình vẽ ivMở đầu 1Chương 1 TỔNG QUAN KHU VỰC NGHIÊNCỨU 3 1.1. Một số đặc điểm về điều kiện tựnhiên 3 1.2. Điều kiện kinh tếxã hội. 171.3. Hiện trạng hệthống công trình 22 1.4. Các nghiên cứu liên quan 24 Chương 2 TỔNG QUA ...


Tóm tắt Luận án Lập trình tính toán hình thức trong phương pháp phần tử hữu hạn giải một số bài toán cơ học môi trường liên tục

Tóm tắt Luận án Lập trình tính toán hình thức trong phương pháp phần tử hữu hạn giải một số bài toán cơ học môi trường liên tục


(Bản scan)Theo nguyên lý tương ứng, nghiệm của bài toán biên đàn nhớt tuyến tính có thể thu được từ nghiệm của bài toán đàn hồi, trong đó các hàng số đàn hồi được thay bằng các toán tử hàm phụ thuộc thời gian (modun chùng ứng suất hoặc hàm chảy chậm) (Bản scan) Theo nguyên lý tương ứng, nghiệm của ...


Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết

Nghiên cứu khoanh vùng những khu vực phía Bắc Việt Nam cần bổ sung lắp đặt ra đa thời tiết


Các phương pháp tiếp cận trước đây cho bài toán tương tự chủ yếu dựa trên khảo sát, đo đạc thực địa. Trong nghiên cứu này, phương pháp tính toán số hóa được lựa chọn. Trong các tính toán, bán kính trung bình của Trái đất được sử dụng là 6378,137 km. Trái đất trong các tính toán không hoàn toàn là mộ ...


Tương quan biến động điều kiện môi trường và ngư trường nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam

Tương quan biến động điều kiện môi trường và ngư trường nghề câu cá ngừ đại dương ở vùng biển khơi nam Việt Nam


Cũng theo các kết quả nghiên cứu về sinh thái cá ngừ đại dương, đặc biệt cá ngừ vây vàng, thì khu vực tập trung cá ngừ thường nằm dọc theo các dải front nhiệt lệch về phía khối nước ấm hơn. Nhưvậy ngay trong các tháng đầu hè khi nhiệt độ mặt biển đã tăng cao thì các dải front với điều kiện nhiệt thí ...