Kết hợp hệ chuyên gia và nơron nhân tạo để chuẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực

MỤC LỤC 1

A/ Giới thiệu chung về hệ chuyờn gia : 2

I/ Tổng quan về hệ chuyờn gia : 4

1. Thiết kế một hệ chuyờn gia : 4

2.Các vấn đề phù hợp để xây dựng HCG : 6

3.Quy trỡnh cụng nghệ tri thức : 7

4.Hệ chuyờn gia dựa trờn LUẬT : 8

6.Hệ chuyờn gia dựa trờn Mễ HèNH : 10

B/Hệ chuyờn gia sửa chữa sự cố mỏy tớnh (ESRC): 12

a/ Khả năng sử dụng và cấu trúc hệ thống : 12

b/ Biểu diễn tri thức : 16

c/ Bộ phận giải thớch : 18

d/ Quản trị tri thức : 20

Kết luận chung : 21

C/Vớ dụ về một số hệ chuyờn gia khỏc : 21

A/Kết hợp hệ chuyên gia và nơron nhân tạo để chuẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong máy biến áp lực: 21

Túm tắt : 21

1. Đặt vấn đề 21

2. Hệ chuyên gia dự báo MBA dựa vào phương pháp phân tích khí hoà tan (DGA) – xây dựng dữ liệu nhân tạo cho quá trỡnh luyện mạng nơron dựa trên cơ sở hệ chuyên gia (HCG) 22

3. Ứng dụng mạng MLP chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong MBA 23

4. Xây dựng hệ chuyên gia dựa trên các hướng dẫn của Viện Năng lượng Liên Xô (cũ) [5] 24

5. Kết hợp hệ chuyên gia và mạng nơron để chẩn đoán sự cố tiềm ẩn trong MBA 25

6. Kết luận 25

B/Hệ chuyên gia đánh giá năng lực thiết kế giải thuật cho các bài toán lập trỡnh : 26

1. Giới thiệu 26

2. Cơ sở lý thuyết 26

3. Hệ chuyên gia đánh giá năng lực thiết kế giải thuật cho các bài toán lập trỡnh 26

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY