Kế hoạch Tuần 24 - Đại số 6

§5. PHƯƠNG TRÌNH CHỨA ẨN Ở MẪU THỨC

I Mục tiêu bài học

1. Kiến thức , kĩ năng , thái độ

a/ Kiến thức: HS hiểu khái niệm điều kiện xác định của một phương trình. Cách giải các phương trình có kèm điều kiện xác định, cụ thể là các phương trình chứa ẩn ở mẫu.

b/ Kĩ năng: Nâng cao các kĩ năng tìm điều kiện để giá trị của phân thức được xác định, biến đổi phương trình, các cách giải phương trình đã học .

c/ Thái độ: Rèn tính chính xác và cẩn thận.

2. Năng lực có thể hình thành và phát triển cho học sinh

Năng lực tính toán :Là năng lực thông qua khả năng sử dụng các phép tính và đo lường cơ bản; sử dụng ngôn ngữ toán học và sử dụng các công cụ tính toán .

II Chuaån bò

1/ GV : Bảng phụ ghi ví dụ mẫu và phiếu học tập ghi ?2

2/ HS: Xem bài ở nhà

III. Tổ chức hoạt động của học sinh

1. Hoạt động dẫn dắt vào bài ( khởi động ) (3’)

Mục tiêu: Nắm vững cách giải phương trình tích, phương trình bậc nhất một ẩn

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY