Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010

Chuyên đề thực tập. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010Nguyễn Xuân Thành – KTPT 41 A 79Lời mở Đầu 1Chương I. Cơ sở khoa học của việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 4I. Lý thuyết chung về kế hoạch phát triển ngành 41. Khái niệm 42. Nội dung của kế hoạch phát triển ngành 42.1. Đánh giá thực trạng của ngành 42.2. Đánh giá các yếu tố tác động 42.3. Luận chứng kế hoạch 52.4. Xây dựng các giải pháp 5II. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển và vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 51. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 52. Vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 8 3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đội tàu 93.1 Các nhân tố khách quan 93.2 Các nhân tố chủ quan 10III. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu vận tải biển 101. Tình hình và xu thế phát triển đội tàu vận tải biển của các nước 10 1.1 Container hoá là xu thế nổi bật nhất 101.2 Tăng kích thước các tàu container, sử dụng các tàu có tính kinh tế ở các tuyến vận tải chủ yếu, đặc biệt là các tàu container cỡ lớn 11 1.3 Xuất hiện các công ty vận tải khổng lồ bằng việc liên doanh, liên kết toàn cầu 121.4 Liên kết các phương thức vận tải- vận tải đa phương thức 122. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu biển 13 2.1 Về chính sách phát triển đội tàu biển 132.1 Các biện pháp tài chính ở một số nước 15Chương II. Thực trạng phát triển của đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 1991-2002 17 I. Tổng quan về tình hình phát triển vận tải biển Việt Nam 171. Về tuyến và khối lượng vận tải biển 171.1 Về tuyến vận chuyển 171.2 Về khối lượng vận chuyển 182. Về hệ thống cảng biển và khối lượng hàng qua cảng 202.1 Về hệ thống cảng biển 202.2 Khối lượng hàng qua cảng 23  II. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 1991 - 2002271. Khái quát chung về đội tàu vận tải biển Việt Nam 272. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu trong thời gian qua 293. Đánh giá năng lực vận tải của đội tàu biển Việt Nam 343.1 Về số lượng và trọng tải tàu 343.2 về cơ cấu 353.3 Về chất lượng 373.4 Về nguồn nhân lực 38 4. Đánh giá những nguyên nhân 40 Chương III. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 42 I. Dự báo nhu cầu vận tải biển 421. Những căn cứ để dự báo nhu cầu vận tải 421.1 Hiện trạng kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 1991- 2001 421.2 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020 431.3 Định hướng phát triển xuất nhập khẩu 442. Phương pháp và kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường biển 513. Phân tích kết qủa dự báo 54 II. Kế hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 561. Quan điểm và mục tiêu phát triển 562. Kế hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 582.1 Định hướng phát triển loại tàu cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 582.2 Định hướng phát triển loại tàu, cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 622.3 Xác định năng suất phương tiện vận tải 64 III. Một số giải pháp và chính sách chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 74Kết luận 77

Chuyên đề thực tập. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010

Nguyễn Xuân Thành – KTPT 41 A 79

Lời mở Đầu 1

Chương I. Cơ sở khoa học của việc xây dựng kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 4

I. Lý thuyết chung về kế hoạch phát triển ngành 4

1. Khái niệm 4

2. Nội dung của kế hoạch phát triển ngành 4

2.1. Đánh giá thực trạng của ngành 4

2.2. Đánh giá các yếu tố tác động 4

2.3. Luận chứng kế hoạch 5

2.4. Xây dựng các giải pháp 5

II. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển và vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 5

1. Sự cần thiết phải phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 5

2. Vai trò của kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam 8

3. Các nhân tố ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển đội tàu 9

3.1 Các nhân tố khách quan 9

3.2 Các nhân tố chủ quan 10

III. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu vận tải biển 10

1. Tình hình và xu thế phát triển đội tàu vận tải biển của các nước 10

1.1 Container hoá là xu thế nổi bật nhất 10

1.2 Tăng kích thước các tàu container, sử dụng các tàu có tính kinh tế ở các tuyến vận tải chủ yếu, đặc biệt là các tàu container cỡ lớn 11

1.3 Xuất hiện các công ty vận tải khổng lồ bằng việc liên doanh, liên kết toàn cầu 12

1.4 Liên kết các phương thức vận tải- vận tải đa phương thức 12

2. Kinh nghiệm của các nước về phát triển đội tàu biển 13

2.1 Về chính sách phát triển đội tàu biển 13

2.1 Các biện pháp tài chính ở một số nước 15

Chương II. Thực trạng phát triển của đội tàu vận tải biển Việt Nam giai đoạn 1991-2002 17

I. Tổng quan về tình hình phát triển vận tải biển Việt Nam 17

1. Về tuyến và khối lượng vận tải biển 17

1.1 Về tuyến vận chuyển 17

1.2 Về khối lượng vận chuyển 18

2. Về hệ thống cảng biển và khối lượng hàng qua cảng 20

2.1 Về hệ thống cảng biển 20

2.2 Khối lượng hàng qua cảng 23

II. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu biển Việt Nam giai đoạn 1991 - 200227

1. Khái quát chung về đội tàu vận tải biển Việt Nam 27

2. Thực trạng hoạt động vận chuyển hàng hoá xuất nhập khẩu của đội tàu trong thời gian qua 29

3. Đánh giá năng lực vận tải của đội tàu biển Việt Nam 34

3.1 Về số lượng và trọng tải tàu 34

3.2 về cơ cấu 35

3.3 Về chất lượng 37

3.4 Về nguồn nhân lực 38

4. Đánh giá những nguyên nhân 40

Chương III. Kế hoạch phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020 42

I. Dự báo nhu cầu vận tải biển 42

1. Những căn cứ để dự báo nhu cầu vận tải 42

1.1 Hiện trạng kinh tế – xã hội Việt Nam giai đoạn 1991- 2001 42

1.2 Định hướng phát triển kinh tế – xã hội Việt Nam đến năm 2020 43

1.3 Định hướng phát triển xuất nhập khẩu 44

2. Phương pháp và kết quả dự báo nhu cầu vận tải đường biển 51

3. Phân tích kết qủa dự báo 54

II. Kế hoạch phát triển vận tải biển đến năm 2010 và định hướng phát triển đến năm 2020 56

1. Quan điểm và mục tiêu phát triển 56

2. Kế hoạch phát triển đội tàu biển Việt Nam đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020 58

2.1 Định hướng phát triển loại tàu cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 58

2.2 Định hướng phát triển loại tàu, cỡ tàu hợp lý cho đến năm 2020 62

2.3 Xác định năng suất phương tiện vận tải 64

III. Một số giải pháp và chính sách chủ yếu nhằm thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch đề ra 74

Kết luận 77

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY