Internet - Đôi điều cần biết

Internet không phải là một cái gì cụ thể. Nó là một chùm các hệ thông mạng kết nối lại với nhau, bởi thế không hề có một kẻ nào hay một tổ chức hoặc chính phủ nào dám cả gan đứng ra làm chủ nó.Những mạng thương mại cỡ lớn, giống như các mạng chạy bởi IBM, Sprint, PSI, và Alternet, cung cấp một hệ thống mạng khu vực (regional network) khác lại với nhau. Các mạng khu vực bao gồm những phân nhóm như là SURANET (được vận hành bởi Southeastern Universities Research Association (Hiệp hội Nghiên cứu Đại học Đông Nam), và NorthWestNet (do Northwest Academic Computing Consortium (Liên hiệp Điện toán học viện Tây Bắc). Các mạng khu vực lại nối đến các trường đại học, các công ty lớn và các nhà cung cấp Internet -nơi bán ra các tài khoản Internet.

Internet không phải là một cái gì cụ thể. Nó là một chùm các hệ

thông mạng kết nối lại với nhau, bởi thế không hề có một kẻ nào hay

một tổ chức hoặc chính phủ nào dám cả gan đứng ra làm chủ nó.

Những mạng thương mại cỡ lớn, giống như các mạng chạy bởi IBM,

Sprint, PSI, và Alternet, cung cấp một hệ thống mạng khu vực (regional

network) khác lại với nhau. Các mạng khu vực bao gồm những phân

nhóm như là SURANET (được vận hành bởi Southeastern Universities

Research Association (Hiệp hội Nghiên cứu Đại học Đông Nam), và

NorthWestNet (do Northwest Academic Computing Consortium (Liên

hiệp Điện toán học viện Tây Bắc). Các mạng khu vực lại nối đến các

trường đại học, các công ty lớn và các nhà cung cấp Internet -nơi bán ra

các tài khoản Internet.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY