IP spoofing là một mưu mẹo thông minh mà trong đó các bưu kiện thông tin trên Internet có vẻ như đến từ một máy khác chứ không phải là máy thực sự gửi chúng.Ví dụ: những kẻ xâm nhập thông minh có thể gửi đi những điện văn (những bưu kiện) đến ngân hàng. Những điện văn này giả bộ như là từ một máy tính tại một chi nhánh khác của ngân hàng đó, yêu cầu thông tin về những khách hàng của ngân hàng. Bởi vì máy tính của ngân hàng "nghĩ" rằng những yêu cầu này đến từ một máy tính đã được ấn định để tiếp nhận thông tin khách hàng, nó bèn đáp lại bằng những tập tin khách hàng thuộc loại bảo mật.Thực ra, IP spoofing phức tạp hơn nhiều, vì những phương pháp dành cho những điện văn xác thực vẫn tồn tại trên Internet.

IP spoofing là một mưu mẹo thông minh mà trong đó các bưu

kiện thông tin trên Internet có vẻ như đến từ một máy khác chứ

không phải là máy thực sự gửi chúng.

Ví dụ: những kẻ xâm nhập thông minh có thể gửi đi những điện văn

(những bưu kiện) đến ngân hàng. Những điện văn này giả bộ như là từ

một máy tính tại một chi nhánh khác của ngân hàng đó, yêu cầu thông tin

về những khách hàng của ngân hàng. Bởi vì máy tính của ngân hàng

"nghĩ" rằng những yêu cầu này đến từ một máy tính đã được ấn định để

tiếp nhận thông tin khách hàng, nó bèn đáp lại bằng những tập tin khách

hàng thuộc loại bảo mật.

Thực ra, IP spoofing phức tạp hơn nhiều, vì những phương pháp

dành cho những điện văn xác thực vẫn tồn tại trên Internet.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY