Huy động vốn của công ty cổ phần trên thị trường chứng khoán Việt Nam

Chương 1: CÔNG TY CỔ PHẦN Ở VIỆT NAM. 1

1. Quá trình hình thành và phát triển Công ty cổ phần. 1

2. Huy động vốn của Công ty cổ phần ở Việt Nam. 4

Chương 2: THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM 9

1. Quá trình hình thành và phát triển. 9

2. Thực trạng hoạt động. 9

3. Điều kiện niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam. 11

Chương 3: HUY ĐỘNG VỐN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TRÊN THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM. 14

Chương 4: CÁC VẤN TỒN TẠI CỦA HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN CỦA CTCP TRÊN TTCK VIỆT NAM. 17

1. Thời gian thực hiện huy động vốn trên TTCK. 17

2. Chi phí phát hành chứng khoán. 17

3. Chi phí vốn huy động. 18

4. Sự hình thành các cổ đông kiểm soát mới. 19

5. Khả thực hiện kế hoạch huy động vốn trên thị trường chứng khoán. 20

6. Chí phí giao dịch trên TTCK. 21

7. Rủi ro của CTCP khi phát hành chứng khoán. 21

8. áp dụng Lý thuyết lượng cầu tài sản. 22

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY