Hướng dẫn sử dụng Mask Pro 3

Highlight ở đâu?Bông hoa hồng ởtrên nền là một tán lá là một ví dụrất tốt cho công cụHighlighter.1. Sửdụng Keep Highlighter màu xanh lá cây đểtô theo đường viền của bông hoa hồng gần nhất với màu xanh lá, cốgắng đừng vượt quá ra ngoài đường viền. 2. Sửdụng công cụDrop Highlighter màu đỏ đểtô theo đường viền ởvùng màu xanh lá cây, cốgắng đừng tô lấn vào bông hoa. 3. Ctrl-Click vào vùng màu xanh Keep Highlighter với công cụfill ởphía bên phải của màu xanh đểtô toàn bộbông hoa với công cụKeep Highlight. 4. Ctrl-Click với công cụmàu đỏDrop Highlighter vào bên phải của vùng highlight màu đỏ đểtô toàn bộtán lá còn lại với công cụDrop Highlight

Highlight ở đâu?

Bông hoa hồng ởtrên nền là một tán lá là một ví dụrất tốt cho công cụHighlighter.

1. Sửdụng Keep Highlighter màu xanh lá cây đểtô theo đường viền của bông hoa hồng gần

nhất với màu xanh lá, cốgắng đừng vượt quá ra ngoài đường viền.

2. Sửdụng công cụDrop Highlighter màu đỏ đểtô theo đường viền ởvùng màu xanh lá cây, cố

gắng đừng tô lấn vào bông hoa.

3. Ctrl-Click vào vùng màu xanh Keep Highlighter với công cụfill ởphía bên phải của màu xanh

đểtô toàn bộbông hoa với công cụKeep Highlight.

4. Ctrl-Click với công cụmàu đỏDrop Highlighter vào bên phải của vùng highlight màu đỏ đểtô

toàn bộtán lá còn lại với công cụDrop Highlight

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY