Hợp đồng mua bán hàng hoá từ lý thuyết đến thực tiễn áp dụng tại công ty TNHH IPC

Lời mở đầu 3

Chương I: Cơ sở pháp lý về chế độ hợp đồng quy định ở Việt Nam 5

I. Quá trình phát triển pháp luật hợp đồng 5

1. Hợp đồng kinh tế (HĐKT) trong nền kinh tế kế hoạch hoá tập trung (KHHTT) 5

2. Pháp lệnh hợp đồng kinh tế 1989 (PL HĐKT) 5

3. Hệ thống pháp luật hợp đồng với sự ra đời của Bộ luật dân sự 1995 và Luật thương mại 1997 8

II. Quy định hiện hành của pháp luật Việt Nam về hợp đồng mua bán hàng hoá 11

1. Khái niệm hợp đồng mua bán hàng hoá 11

2. Giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá 12

2.1. Chủ thể giao kết hợp đồng 12

2.2. Hình thức hợp đồng 12

2.3. Mục đích, nội dung của hợp đồng mua bán hàng hoá 13

2.4. Hợp đồng mua bán hàng hoá vô hiệu 14

3. Thực hiện hợp đồng mua bán hàng hoá 15

3.1. Những vấn đề có tính nguyên tắc 15

3.2. Thanh toán (Điều 50) 16

3.3. Chuyển rủi ro (từ Điều 57 đến Điều 61) 16

3.4. Chuyển quyền sở hữu (Điều 62) 17

4. Trách nhiệm vật chất khi vi phạm nghĩa vụ hợp đồng 17

5. Giải quyết tranh chấp 18

Chương II: Thực tiễn áp dụng pháp luật hợp đồng tại Công ty TNHH IPC 20

I. Khái quát quá trình hình thành và phát triển 20

1. Lịch sử hình thành và phát triển 20

2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 21

3. Quản lý lao động 23

4. Hoạt động phân phối sản phẩm và kết quả kinh doanh của Công ty 24

4.1. Hoạt động phân phối thép 24

4.2. Kết quả kinh doanh của Công ty 26

4.3. Nộp thuế đối với Nhà nước 27

5. Những thành tựu đạt được 27

II. Áp dụng pháp luật về hợp đồng mua bán trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng của IPC 29

1. Giao kết hợp đồng 29

1.1. Lựa chọn khách hàng làm chủ thể giao kết 29

1.2. Hình thức của hợp đồng 29

1.3. Mục đích, nội dung của hợp đồng 30

2. Tổ chức thực hiện hợp đồng 35

2.1. Giao hàng 35

2.2. Kiểm tra hàng hoá trước khi xuất và nhận hàng để hạn chế rủi ro 35

2.3. Chuyển giao quyền sở hữu hàng hoá 35

2.4. Làm thủ tục thanh toán 35

3. Giải quyết tranh chấp phát sinh 37

Chương III: Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu lực của pháp luật cũng như tính hiệu quả của hợp đồng mua bán hàng hoá trong kinh doanh của doanh nghiệp 39

I. Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình thực hiện hợp đồng của công ty 39

1. Những điều kiện thuận lợi của Công ty 39

2. Những khó khăn còn tồn tại 40

II. Một số biện pháp nâng cao hiệu lực của pháp luật về hợp đồng mua bán 43

1. Nâng cao hiệu lực của pháp luật về hợp đồng mua bán ngay từ khâu lập pháp 43

2. Xây dựng cơ chế hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hoá 44

III. Về phía Công ty 48

1. Phát huy vai trò của hợp đồng mua bán hàng hoá từ khâu giao kết hợp đồng 48

1.1. Lựa chọn đối tác 48

1.2. Tìm kiếm khách hàng 49

1.3. Đàm phán 49

1.4. Giao kết hợp đồng 50

2.Thực hiện hợp đồng 51

Kết luận 53

Danh mục tài liệu tham khảo 55

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY