Hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu của chương trình Semla

Nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH - bao gồm các kịch bản, tác động và chương trình/ kế hoạch ứng phó - là một nhiệm vụ cấp thiết đối với Việt Nam. Đối với Bộ TNMT với tư cách là cơ quan chủ trì điều phối hoạt động ứng phó với BĐKH, Nhóm Nâng cao Nhận thức Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong Chương trình SEMLA trong giai đoạn 2008-2009.Chương trình đã xây dựng được bộ tài liệu truyền thông rõ ràng và dễ hiểu vềBĐKH cho ba nhóm mục tiêu khác nhau, bao gồm người dân, học sinh phổ thông cơ sở và cán bộ cấp cơ sở. Bộ tài liệu truyền thông về BĐKH này tập trung nâng cao nhận thức về các tác động có thể xảy ra ở cấp địa phương và cấp quốc gia và đã được phân phát tới tất cả các đơn vị của Bộ TNMT và được đăng trên trang web của tất cả các tỉnh và có thể tải xuống một cách dễ dàng.

Nâng cao nhận thức cộng đồng về BĐKH - bao gồm các kịch bản, tác động và

chương trình/ kế hoạch ứng phó - là một nhiệm vụ cấp thiết đối với Việt Nam. Đối với

Bộ TNMT với tư cách là cơ quan chủ trì điều phối hoạt động ứng phó với BĐKH,

Nhóm Nâng cao Nhận thức Cộng đồng đóng vai trò quan trọng trong Chương trình

SEMLA trong giai đoạn 2008-2009.

Chương trình đã xây dựng được bộ tài liệu truyền thông rõ ràng và dễ hiểu về

BĐKH cho ba nhóm mục tiêu khác nhau, bao gồm người dân, học sinh phổ thông cơ

sở và cán bộ cấp cơ sở. Bộ tài liệu truyền thông về BĐKH này tập trung nâng cao nhận

thức về các tác động có thể xảy ra ở cấp địa phương và cấp quốc gia và đã được phân

phát tới tất cả các đơn vị của Bộ TNMT và được đăng trên trang web của tất cả các

tỉnh và có thể tải xuống một cách dễ dàng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY