Hoạt động thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của công ty quản lý đô thị Thái Nguyên

Lời nói đầu 1

Lời cảm ơn 2

Chương I: Điều kiện tự nhiên và kinh tế - xã hội của thành phố Thái Nguyên 3

1. Điều kiện tự nhiên 3

1.1.1. Vị trí địa lý 3

1.1.2. Địa hình 3

1.1.3. Khí hậu, thời tiết 3

1.2. Điều kiện kinh tế - xã hội 4

1.2.1. Dân số 4

1.2.2. Cơ cấu kinh tế 5

a) Tiềm năng về khoáng sản 6

b) Tiềm năng về nông lâm nghiệp 6

c) Tiềm năng về du lịch 6

1.3. Hiện trạng môi trường thành phố Thái Nguyên 6

1.3.1. Hiện trạng môi trường nước 7

a) Nước cấp 7

b) Nước thải 8

1.3.2. Hiện trạng môi trường không khí tỉnh Thái Nguyên 10

1.3.3. Hiện trạng môi trường chất thải rắn (CTR) 12

1.4. Hướng phát triển trong tương lai của thành phố Thái Nguyên 13

a. Phương hướng phát triển ngành Nông lâm nghiệp đến năm 2010 13

b. Phương hướng phát triển ngành công nghiệp đến năm 2010 14

c. Phương hướng phát triển ngành du lịch 14

Chương II: Sơ lược về hoạt động của công ty quản lý đô thị Thái Nguyên 15

2.1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty 15

2.1.1. Quá trình hình thành 15

2.1.2. Quá trình phát triển 15

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty 15

2.1.3.1. Sơ đồ bộ máy quản lý của công ty quản lý đô thị Thái Nguyên 16

2.1.3.2. Chức năng, nhiệm vụ của từng phòng ban (đội) 17

2.1.4. Sơ lược về thiết bị đặc thù của công ty 18

2.5. Nội quy an toàn lao động được áp dụng tại công ty 19

2.5.1. Trách nhiệm của người sử dụng lao động 19

2.5.2. Trách nhiệm của người lao động 20

2.6. Các văn bản pháp luật về quản lý môi trường 21

2.7. Hướng phát triển của công ty trong tương lai 22

Chương III: Hoạt động thu gom và phương pháp xử lý chất thải rắn của công ty 23

3.1. Hoạt động thu gom chất thải rắn 23

3.1.1. Nguồn gốc phát sinh CTR 23

a. Theo bản chất nguồn tạo thành: 23

b. Theo mức độ nguy hại: 24

3.1.2. Địa điểm và thời gian thu gom 26

3.1.3. Phương pháp thu gom 27

3.1.4. Các thiết bị sử dụng trong quá trình thu gom 27

3.2. Phương pháp xử lý CTR của công ty 28

a. Phương pháp chôn lấp 29

b. Phương pháp đốt 29

Chương 4: Bãi chôn lấp CTR của thành phố Thái Nguyên 30

4.1. Bãi chôn lấp CTR (BCL CTR) 30

4.1.1. Vị trí địa lý bãi chôn lấp CTR 30

4.1.2. Điều kiện tự nhiên tại bãi chôn lấp CTR 31

4.1.3. Cơ sở vật chất kỹ thuật 31

4.2. Công nghệ chôn lấp được sử dụng 31

4.3.1. Quá trình vận hành BCL 31

4.3.2. Hệ thống xử lý nước rỉ rác 33

Kết luận 35

A. Nhận xét chung 35

B. Đề xuất ý kiến 36

Tài liệu tham khảo 38

Phụ lục 39

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY