Hoạt động của ngân hàng thương mại trong quá trình hình thành và phát triển thị trường chứng khoán ở Việt Nam

MỞ ĐẦU 2

NỘI DUNG

I.Ngân hàng thương mại và thị trường chứng khoán 3

1.Chức năng của NHTM 3

2.Nghiệp vụ của NHTM 4

II.Nghiệp vụ của NHTM trên TTCK 8

1.Chức năng của thị trường chứng khoán 8

1.1 TTCK và đối tượng giao dịch của nó 8

1.2 Chức năng của TTCK 9

2.Mối quan hệ giữa NH và TTCK 10

3.Các nghiệp vụ của NHTM trên TTCK 11

III.NHTM đối với sự ra đời và hoạt động của TTCK VN 14

1.Tính tất yếu của việc hình thành và phát triển TTCK ở VN 14

2.Hoạt động của NHTM VN nhằm thúc đẩy sự hình thành và

phát triển TTCK.17

3.Một số vấn đề còn tồn tại trong quá trình hoạt động TTCK VN 19

4.Một số yêu cầu đối với NHTM VN hiện nay .25

KẾT LUẬN 31

TÀI LIỆU THAM KHẢO 32

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY