Hoàn thiện phân tích Báo cáo tài chính tại công ty cổ phần xây dựng và kinh doanh địa ốc Hoà Bình

a. Báo cáo tài chính năm: gồm 4 mẫu biểu báo cáo.

- Bảng cân đối kế toán: Mẫu số B01 - DN

- Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh: Mẫu số B02 - Dn

- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ: Mẫu số B03 -DN

- Bản thuyết minh Báo cáo tài chính: Mẫu số B09-DN

b. Báo cáo tài chính giữa niên độ: gồm Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ và Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng tóm tắt.

- Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng đầy đủ gồm:

+ Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ): Mẫu số B01a-DN

+ Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ: Mẫu số B02a-DN

+ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ: Mẫu số B03a-DN

+ Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc: Mẫu số B09a-DN

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY