Hoàn thiện công tác đánh giá thực hiện công việc tại công ty cổ phần đầu tư Thành Quang

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT.IV

DANH MỤC BẢNG BIỂU.V

DANH MỤC SƠ ĐỒ.VI

LỜI MỞ ĐẦU .I

1. Lý do chọn đề tài .1

2. Tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2

3. Mục đích, nhiệm vụ nghiên cứu.3

4. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.4

5. Phương pháp nghiên cứu .5

6. Kết cấu của luận văn.6

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN

CÔNG VIỆC TRONG TỔ CHỨC . 8

1.1.Khái niệm đánh giá thực hiện công việc. 8

1.2.Ý nghĩa và tầm quan trọng của đánh giá thực hiện công việc. 9

1.3.Nội dung công tác đánh giá thực hiện công việc. 12

1.3.1.Lập k ho ch đ án gi á hự c iệnc ng v i ệ . . . .1 2

1.3.2.Tổ hứcđ nh gi thự hiệ n cô ng v ệc. . . .1 3

1.3.3.Sử ụng k tq u đán gi á hự c iện c ng v i ệ tr on c ôn g ác QT L. . .2 3

1.4.Các yếu tố ảnh hưởng đến công tác ĐGTHCV . 24

1.4.1.Côn g ác p ân t íh c ôn vi ệc. . .2 4

1.4.2.Nguồn ự cc a d o nh ng iệp dà n h cho c ng ácĐG H CV .2 5

1.4.3. Sự uan â m c a n g ờila o đ ộn đố i v ic ô g t á Đ G TH V . .2 6

1.4.4. Văn óad anh n hiệp . 27

1.4.5. Một số công tác khác của hoạt động quản trị nhân lực.28

1.5. Kinh nghiệm của một số tổ chức trong và ngoài nước về công tác

đánh giá thực hiện công việc . 30

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CÔNG TÁC ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN CÔNG

VIỆC TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THÀNH QUANG.35

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY