Hóa hữu cơ - Tổng hợp các Thiochromene mới có tác dụng chống ung thư

MỞ ĐẦU.1

CHưƠNG 1 .3

TỔ NG QUAN.3

1.1 Giớ i thiêụ .3

1.2 Tổng hơp̣ các dâñ xuất của Thiochromane.4

1.2.1 Tổng hơp̣ Thiochromane-3-carbaldehydes.4

1.2.2 Tổng hơp̣ 3-nitrothiochromanes.6

1.2.3 Tổng hơp̣ các Thiochromanes khác. 12

THƢ̣C NGHIÊṂ .

2.1 Nguyên liêụ và phương pháp .

2.2 Tổng hơp̣ dâñ xuất của 3-nitro-2-phenyl-2H-thiochromene .

CHưƠNG 3 .

KẾ T QUẢ VÀ THẢ O LUÂṆ .

3.1 Khảo sát chất xúc tác cho phản ứng của 2-mercaptobenzaldehyde và β-nitro styrene .

3.2 Dữ liêụ phổ 3-nitro-2-phenyl-2H-thiochromene.

3.3 Cơ chế đề xuất cho phản ƣ́ ng của 2-mercaptobenzaldehyde và β-nitro styrene .

3.4 Tổng hơp̣ các dâñ xuất 2H-thiochromene .

KẾ T LUÂṆ .

Dữ LIÊỤ BỔ SUNG .

TÀI LIỆU THAM KHẢO. 21

PHỤ LỤC PHỔ.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY