Hóa hữu cơ - Tổng hợp 5 - Formyl - 2, 4 - dimethyl - 1h - pyrrole - 3 - carboxylic acid làm các tác nhân điều chế thuốc sunitinib chống ung thư

LỜI CẢM ƠN .1

Mục lục.3

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .5

DANH MỤC BẢNG VÀ HÌNH.6

MỞ ĐẦU.7

CHưƠNG I: TỔNG QUAN .9

1.1. Tổng quan về Sunitinib.9

1.2. Tổng quan về 5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid .13

1.2.1. Các loại phản ứng cần sử dụng để tổng hợp 5-formyl-2,4-dimethyl-

1H-pyrrole-3-carboxylic acid.14

1.2.2. Các phản ứng khác tổng hợp pyrrole .17

1.2.3. Các ví dụ thực nghiệm tổng hợp dẫn xuất của pyrrole .18

1.2.4. Các phản ứng formyl hóa .19

CHưƠNG 2: ĐỐI TưỢNG VÀ PHưƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.26

2.1. Các phương pháp tổng hợp Sunitinib có sử dụng chất trung gian là

5-formyl-2,4-dimethyl-1H-pyrrole-3-carboxylic acid .

2.1.1. Tổng hợp Sunitinib bằng phản ứng đóng vòng pyrrole trước khi thực

hiện phản ứng tạo liên kết amide .

2.1.2. Tổng hợp Sunitinib sử dụng phản ứng đóng vòng pyrrole sau khi

thực hiện phản ứng tạo liên kết amide .

2.2. Thực nghiệm .

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY