Hóa học - Anđehit – axit cacboxylic - Tổng hợp đề thi cao đẳng - đại học

Câu 8 (ĐH_B_08): Axit cacboxylic no, mạch hở X có công thức thực nghiệm (C3H4O3)n, vậy công thức phân tử của X là

A. C6H8O6

B. C9H12O9

C. C12H16O12

D. C3H4O3

.Câu 9 (ĐH_A_09): Dãy gồm các chất đềuđiều chế trực tiếp (bằng một phản ứng) tạo ra anđehit axetic là:

A. CH3COOH, C2H2, C2H4.

B. C2H5OH, C2H4, C2H2.

C. C2H5OH, C2H2, CH3COOC2H5.

D. HCOOC2H3, C2H2, CH3COOH.

Câu 10 (ĐH_B_09): Khi cho a mol một hợp chất hữu cơ X (chứa C, H, O) phản ứng hoàn toàn với Na hoặc với NaHCO3 thì đều sinh ra a mol khí. Chất X là

A. Etylen glicol.

B. Axit 3-hiđroxipropanoic.

C. Axit ađipic.

D. Ancol o-hiđroxibenzylic.

Câu 11 (CĐ_07): Cho 2,9 gam một anđehit X phản ứng hoàn toàn với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, đung nóng, thu được 21,6 gam Ag. Công thức cấu tạo thu gọn của X là

A. OHC-CHO

B. HCHO

C. CH2=CHCHO

D. CH3CHO

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY