Luận Văn Hóa Học

Tìm hiểu về hiện tượng xúc tác

Tìm hiểu về hiện tượng xúc tác


Hầu hết các phản ứng xúc tác được sử dụng trong công nghiệp hóa học đều là phản ứng xúc tác dị thể, trong đó các chất tham gia phản ứng và sản phẩm phản ứng thường là ở trạng thái khí (hơi) hoặc lỏng; còn chất xúc tác ở trạng thái rắn mà hầu hết là vật liệu mao quản Hầu hết các phản ứng xúc tác đượ ...


Nghiên cứu ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí - hiếu khí

Nghiên cứu ảnh hưởng của nhôm sunfat đến quá trình xử lý chất ô nhiễm hữu cơ và các chất dinh dưỡng trong hệ thống thiếu khí - hiếu khí


Hàm lượng nhôm sunfat dùng để kết tủa photpho dễ dàng xác định được bằng việc sử dụng hệ thống Jar-test tiêu chuẩn. Kết quả tiến hành các thí nghiệm đơn lẻ này thể hiện trên hình 2. Theo lý thuyết, tỷ lệ mol giữa Al : P là 1 : 1. Tuy nhiên, điều này không thể đạt được trong thực hành, và tỷ lệ thực ...


Báo cáo thực tập Hóa phân tích

Báo cáo thực tập Hóa phân tích


MỤC LỤCBài 1: I. Mục đích: Trang :2II. Tính Toán kết quả và phachế hoá chất: Trang :2III. Kết quả và báo cáo kết quả: Trang :3IV. Trả lời câu hỏi và giải bài tập: Trang :5Bài 2: I. Mục đích: Trang :9II. Tính Toán kết quả và phachế hoá chất: Trang :9III. Kết quả và báo cáo kết quả: Trang :9IV. Trả lờ ...


Luận văn Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang

Luận văn Nghiên cứu xác định tổng số và tổng dạng asen trong một số hải sản bằng phương pháp trắc quang


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . . . 1CHưƠNG I: TỔNG QUAN . . 31.1.Khái quát về nguyên tố Asen . . 31.1.1.Tính chất lí học của Asen . . 31.1.2. Tính chất hóa học của Asen và các hợp chất . 51.1.2.1. Các phản ứng hóa học của nguyên tố Asen . 51.1.2.2. Tính chất hóa học của các hợp chất của Asen. . 61.2. Ứng dụng của ...


Luận văn Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (Sm, Eu, Tm, Yb) với L – tyrosin bằng các phương pháp hóa lí

Luận văn Tổng hợp, nghiên cứu phức chất của một số nguyên tố đất hiếm (Sm, Eu, Tm, Yb) với L – tyrosin bằng các phương pháp hóa lí


MỤC LỤCCHưƠNG 1 : TỔNG QUAN TÀI LIỆU .21.1 Giới thiệu về các nguyên tố đất hiếm và samari, europi, tuli, ytecbi . .21.1.1 Đặc điểm cấu tạo và tính chất chung của các nguyên tố đất hiếm .21.1.1.1 Cấu tạo của các nguyên tố đất hiếm 21.1.1.2 Tính chất hóa học đặc trưng của các nguyên tố đất hiếm .41.1. ...


Luận văn Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3 -Axetylcumarin và 3 - Xetycromon đi từ O-hiđroxiaxetophenon

Luận văn Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá dẫn xuất 3 -Axetylcumarin và 3 - Xetycromon đi từ O-hiđroxiaxetophenon


MỤC LỤCTrangMỞ ĐẦU 1Chương I : TỔNG QUAN 1.1 Các phương pháp tổng hợp vòng cumarin 31.1.1 Tổng hợp cumarin theo phương pháp ngưng tụ Perkin 31.1.2 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Pesmann 31.1.3 Tổng hợp cumarin theo phương pháp Heck với hệ xúc tác pala đi 61.1.4 Tổng hợp cumarin từ dẫn xuất quinon ...


Luận văn Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc

Luận văn Nghiên cứu khả năng tách loại và thu hồi một số kim loại nặng trong dung dịch nước bằng vật liệu hấp phụ chế tạo từ vỏ lạc


MỤC LỤCMở đầu . 1Chương 1: TỔNG QUAN . 31.1 Giới thiệu chung về một số ion kim loại nặng . 31.1.1. Các kim loại nặng . 31.1.2. Tình trạng ô nhiễm kim loại nặng . 51.1.3 Tác dụng sinh hóa kim loại nặng đối với con người và môi trường .51.2. Giới thiệu về phương pháp hấp phụ . 61.2.1. Các khái niệm . ...


Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội

Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan để kiểm tra đánh giá kiến thức học phần các phương pháp phân tích hoá lý trong hoá phân tích đối với sinh viên hệ cử nhân trường đại học sư phạm Hà Nội


Sự hấp thụ các tia sáng thuộc miền khả kiến hay tử ngoại làm kích thích hệ eletron của phân tử, ở trạng thái kích thích, phân tử không bền vững, chỉ tồn tại một thời gian rất ngắn (10-6 - 10-8s) có xu hướng trở về trạng thái cơ bản. Từ trạng thái kích thích có năng lượng cao trở về trạng thái cơ bản ...


Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học của cây bán hạ ba thùy (typhonium trilobatum, araceae)

Luận văn Nghiên cứu thành phần hóa học của cây bán hạ ba thùy (typhonium trilobatum, araceae)


MỤC LỤCTrangLời cam đoan Lời cảm ơn Danh mục chữ viết tắt dùng trong luận văn Danh mục các hình, bảng và sơ đồMở đầu 1Chương 1 Tổ ng quan 31.1. Khái quát về họ Ráy (Araceae) 31.2. Các hợp chất và ho ạt tính sinh học của c húng có trong họ Ráy (Araceae) 31.2.1. Các axit béo 31.2.2. Các hợp chất neoli ...


Luận văn Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan anot xung vi phân

Luận văn Khảo sát, nghiên cứu, xác định hàm lượng các cation kim loại nặng trong nước thải và nước sinh hoạt bằng phương pháp Von - Ampe hòa tan anot xung vi phân


MỤC LỤCMỞ ĐẦU . 1CHưƠNG 1: TỔNG QUAN TÀI LIỆU THAM KHẢO . 31.1 Giới thiệu chung về các kim loại nặng . 31.2 Giới thiệu về đồng, chì, cadimi và kẽm. . 31.2.1 Trạng thái tự nhiên, vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đồng. 31.2.1.1 Trạng thái tự nhiên của đồng . 31.2.1.2 Vai trò và hiệu ứng sinh hoá của đ ...


Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích

Luận văn Xây dựng hệ thống câu hỏi trắc nghiệm khách quan dùng để kiểm tra, đánh giá kiến thức chương axit – bazơ trong hóa phân tích


Giá trị tiên đoán: Trong một số lĩnh vực như hướng nghiệp, tuyển chọn. từ điểm số của bài trắc nghiệm khách quan của từng người, chúng ta có thể tiên đoán mức độ thành công trong tương lai của người đó. Muốn tính giá trị tiên đoán chúng ta cần phải làm hai bài trắc nghiệm: Một bài trắc nghiệm dự báo ...


Luận án Xây dựng sơ đồ khối và chương trình phân loại vỏ trái đất phục vụ dự báo động đất cực đại lãnh thổ Việt Nam

Luận án Xây dựng sơ đồ khối và chương trình phân loại vỏ trái đất phục vụ dự báo động đất cực đại lãnh thổ Việt Nam


Mục lục MỞ ĐẦU 3Chương 1: TỔNG QUAN 7 1.1. TÌNH HÌNH NGHIÊN CỨU DỰ BÁO ĐỘNG ĐẤT 7 1.2. CÁC PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH VÙNG PHÁT SINH ĐỘNG ĐẤT MẠNH .15Chương 2: PHƯƠNG PHÁP PHÂN LOẠI VỎ TRÁI ĐẤT VÀ SỐ LIỆU SỬ DỤNG 21 2.1. CƠ SỞ LÝ THUYẾT CỦA PHƯƠNG PHÁP 21 2.2. SỐ LIỆU SỬ DỤNG 24Chương 3: THIẾT LẬP CHƯƠNG ...


Luận văn Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken-Coban bằng phương pháp điện hóa

Luận văn Nghiên cứu điều chế và tính chất điện hóa của lớp phủ composite Niken-Coban bằng phương pháp điện hóa


MỤC LỤC Trang MỞ ĐẦU 1 CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN 1.1. Giới thiệu về Niken . 2 1.1.1. Lịch sử về Niken . 2 1.1.2. Vài nét chung và ứng dụng của Niken . 2 1.1.3. Tính chất hoá học của Niken . 4 1.2. Giới thiệu về Coban . 5 1.2.1. Tính chất chung của Coban . 5 1.2.2. Trạng thái tồn tại của Coban . 6 1.3. Giớ ...


Luận văn Nghiên cứu điều chế xúc tác quang TiO2 trên chất mang khác nhau

Luận văn Nghiên cứu điều chế xúc tác quang TiO2 trên chất mang khác nhau


(Bản scan)Luận văn Nghiên cứu điều chế xúc tác quang TiO2 trên chất mang khác nhauMục lụcChương 1: Tổng quanChương 2: Thực nghiệmChương 3: Kết quả và thảo luậnChương 4: Kết luận và kiến nghị (Bản scan) Luận văn Nghiên cứu điều chế xúc tác quang TiO2 trên chất mang khác nhau Mục lục Chương 1: Tổn ...


Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của lá cây trâm bầu - Combretum quadrangulare kurz

Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của lá cây trâm bầu - Combretum quadrangulare kurz


(Bản scan)Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của lá cây trâm bầu - Combretum quadrangulare kurzMục lục1. Mở đầu2. Tổng quan3. Nghiên cứu và kết quả4. Thực nghiệm5. Kết luận (Bản scan) Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của lá cây trâm bầu - Combretum quadrangulare kurz Mục lục ...


Luận văn Xác định hàm lượng cadimi trong nước nhiễm mặn bằng máy quang phổ hấp thu nguyên tử lò graphit

Luận văn Xác định hàm lượng cadimi trong nước nhiễm mặn bằng máy quang phổ hấp thu nguyên tử lò graphit


(Bản scan)Mục lụcMở đầuPhần tổng quanChương 1: Đại cương về các tính chất của cadimiChương 2: Một số phương pháp xác định vi lượng cadimi trong nướcChương 3: Lí thuyết về các  phương pháp phân tích phổ nguyên tửChương 4: Thiết bị đo hấp xạ nguyên tửChương 5: Các yếu tố cản nhiễu trong phân tích phổ ...


Luận văn Điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị fries một số acetat hương phương

Luận văn Điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị fries một số acetat hương phương


(Bản scan)Luận văn Điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị fries một số acetat hương phươngMục lục1. Mở đầu2. Tổng quan3. Nghiên cứu4. Thực nghiệm5. Kết luận (Bản scan) Luận văn Điều chế và khảo sát phản ứng chuyển vị fries một số acetat hương phương Mục lục 1. Mở đầu 2. Tổng quan 3. Nghiên cứ ...


Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất lá tô mách Gynura Lycopersicifolia DC., họ cúc (Asteraceae)

Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất lá tô mách Gynura Lycopersicifolia DC., họ cúc (Asteraceae)


(Bản scan)Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất lá tô mách Gynura Lycopersicifolia DC., họ cúc (Asteraceae)Mục lục1. Phần tổng quan2. Phần nghiên cứu và kết quả3. Phần thực nghiệm4. Phần kết luận (Bản scan) Luận án Góp phần tìm hiểu thành phần hóa học của cây kim thất lá tô ...


Luận án Nghiên cứu xác định dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm carbamat trong nước, rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng

Luận án Nghiên cứu xác định dư lượng một số thuốc trừ sâu nhóm carbamat trong nước, rau quả bằng phương pháp sắc ký lỏng


(Bản scan)Mục lụcPhần tổng quanChương 1: Đại cương về thuốc trừ sâu carbamatChương 2: Một số phương pháp phân tích dư lượng carbamatChương 3: Mục đích nghiên cứu đề tàiChương 4: Phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng caoChương 5: Phương pháp sắc ký lỏng đầu dò khổi phổPhần thực nghiệmPhần kết luận (Bản ...


Luận văn Khảo sát thành phần hóa học rễ cây dâu tằm morus alba l. họ dâu (moraceae)

Luận văn Khảo sát thành phần hóa học rễ cây dâu tằm morus alba l. họ dâu (moraceae)


MỤC LỤC Trang1. MỞ ĐẦU 12. TỔNG QUAN 22.1. Sơlược vềhọdâu tằm 22.2. Sơlược vềchi dâu tằm (Morus) 32.3. Đặc điểm thực vật của cây dâu tằm 32.3.1. Đặc điểm hình thái 52.3.2. Phân bố 52.3.3 Trồng trọt, thu hái 52.3.4. Tính vịvà công năng 52.4. Thành phần hóa học 82.4.1. Rễdâu 82.4.2. Lá dâu 122.4.3. Th ...