Hình thành và phát triển thế giới quan khoa học cho học sinh trung cấp chuyên nghiệp trong dạy học môn giáo dục chính trị

Quá trình hình thành, phát triển thế giới quan khoa học của học sinh trong dạy

học môn Giáo dục chính trị không phải là sự áp đặt từ phía giáo dục mà nó là sự chủ

động của học trò. Thầy cô dạy môn Giáo dục chính trị chỉ giữ vai trò định hướng cho

quá trình học tập và rèn luyện, bản thân học sinh phải vào cuộc, phải trải nghiệm và

tự lĩnh hội. Bởi việc học tập và rèn luyện là của học sinh, do học sinh và tự học sinh

thực hiện, không ai có thể làm thay hay làm hộ. Ý thức và thái độ học tập, rèn luyện

trong môn Giáo dục chính trị của học sinh ảnh hưởng trực tiếp tới kết quả hình thành,

phát triển thế giới quan khoa học. Do đó, giáo viên phải làm thay đổi thái độ cực

đoan của học sinh với môn học, nâng cao ý thức chấp hành, xây dựng động cơ và

mục tiêu học tập môn Giáo dục chính trị cho học trò. Giúp các em nhận ra giá trị và

ích lợi của môn học nếu có được tri thức lý luận này. Đó là động cơ thúc đẩy học trò

hăng say với môn học này.

Thực tế dạy học môn Giáo dục chính trị đã chỉ ra rằng, các thầy cô đã vận dụng

nhiều biện pháp để nâng cao hiệu quả việc hình thành, phát triển thế giới quan khoa

học cho học trò nhưng chưa thành công. Nguyên nhân xuất hiện cả ở góc độ chủ quan

và khách quan, song vì nhiều lý do khác nhau mà các thầy cô chưa quan tâm khắc

phục triệt để, hoặc có khắc phục nhưng không thành công.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY