Hiện trạng định hướng phát triển, ứng dụng công nghệ CDMA - IS95 trong mạch vòng vô tuyến nội hạt tại Thái Bình

1.1 Sự phát triển của công nghệ trong tin di động 3

1.1.1 Tổng quan về hệ thống điện thoại di động tổ ong. 3

1.1.1.1 Tổng quan.

1.1.1.2 Cấu hình của hệ thống.

1.1.1.3 Sự phát triển của hệ thống tổ ong.

1.1.1.3.1 Kỹ thuật TDMA.

1.1.1.3.2 Kỹ thuật GSM.

1.1.1.3.3 Kỹ thuật CDMA.

1.2 Hệ thống thông tin di động CDMA - IS95 6

1.2.1 Giao diện vô tuyến và truyền dẫn. 6

1.2.1.1 Các kênh vật lý.

1.2.1.2 Các kênh lôgic.

1.3 Các kỹ thuật xử lý số và truyền dẫn vô tuyến số ở hệ thống CDMA 12

1.3.1 Sơ đồ khối chung của thiết bị thu phát vô tuyến ở HTTT di động. 12

1.3.2 Mã hoá tiếng ở các hệ thống thông tin di động CDMA. 13

1.3.3 Thủ tục phát thu tín hiệu. 14

1.3.4 Các đặc tính của CDMA. 15

1.3.4.1 Tính đa dạng của phân tập.

1.3.4.2 Điểu khiển công suất ở CDMA.

1.3.4.2.1 Điều kiện công suất mạnh vòng hở trên kênh hướng về của CDMA.

1.3.4.2.2 Điều khiển công suất mạnh vòng kín trên kênh hướng về của CDMA.

1.3.4.2.3 Điều khiển công suất trên kênh hướng đi của CDMA.

1.3.4.3 Bộ mã và giải mã thoại và tốc độ sốliệu biến đổi.

1.3.4.4 Bảo mật cuộc gọi.

1.3.4.5 Chuyển vùng mềm.

1.3.4.6 Dung lương, dung lượng mềm.

1.4 Trải phổ. 20

1.4.1 Hệ thống trải phổ trực tiếp DS (Direct Sequency) 20

1.4.1.1 Nguyên lý trải phổ.

1.4.1.2 Đặc tính của tín hiệu DS.

1.4.2 Điều chế QPSK(Quadrature Phase Shift keying) 21

1.5 Báo hiệu ở hệ thống CDMA - IS95 22

1.5.1 Mở đầu. 22

1.5.2 Các dịch vụ cơ sở 22

1.5.2.1 Hoạt động đầu cuối - đầu cuối của hệ thống thông tin di động.

1.5.2.2 Khởi xướng cuộc gọi.

1.5.2.3 Xoá cuộc gọi

1.5.2.4 Chuyển mạng

1.6 So sánh công nghệ CDMA và TDMA 31

1.6.1 Dung lượng hệ thống 31

1.6.2 Vùng phủ sóng 33

1.6.3 Chất lượng dịch vụ 34

1.6.3.1 Đa đường truyền

1.6.3.2 Điều khiển công suất

1.6.3.3 Thời gian thoại

1.6.3.4 Tính bảo mật

1.6.3.5 Chi phí đầu tư xây dựng mạng

chương II: hiện trạng định hướng phát triển ứng dụng công nghệ CDMA - IS95 36

trong mạch vòng vô tuyến nội hạt tại Thái Bình.

2.1 Hiện trạng và định hướng phát triển 36

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY