Hệ thông tin địa lý và khả năng ứng dụng vào khoa học xã hội nhân văn ở Việt Nam: hiện trạng và các thách thức

Mới đây, chúng tôi có cộng tác với một nhóm các trường đại học của Canada thực hiện một dự án mang tên ChATSEA (Challenges of Agrarian Transition in South East Asia- Các thách thức biến đổi nông nghiệp ở Đông Nam Á). Có nhiều giáo sư nổi tiếng của các trường đại học tham gia dự án, song không một vị nào dùng bản đồ! Trên thực tế, họ đã thực hiện rất nhiều công trình nghiên cứu tầm cỡ có giá trị rất lớn về mặt học thuật. Họ tiến hành điều tra trên thực địa rất công phu và đóng góp nhiều trong việc tin học hóa các công trình nghiên cứu của mình, nhưng lại không hề thấy có bóng dáng của bản đồ trong các nghiên cứu của họ. Tôi chưa tổng kết về việc sử dụng bản đồ trong làng xã hội nhân văn ở Việt Nam vì chưa có cơ hội. Nhưng dịp này tôi sẽ tìm hiểu. Song tôi có cảm giác ở Việt Nam các nhà xã hội học dùng bản đồ nhiều hơn so với các nước phương Tây, đặc biệt là so với Bắc Mĩ, Canađa. Ngược lại, chúng tôi, những người làm về hệ thống thông tin địa lý thường hiểu rất vụng về hoặc đặt ra những câu hỏi ngây ngô về các vấn đề xã hội. Đây là một điểm mà hai bên không gặp được nhau. Một bên thì coi thường không gian, một bên lại không hiểu các khía cạnh về chuyên đề.

Mới đây, chúng tôi có cộng tác với một nhóm các

trường đại học của Canada thực hiện một dự án mang

tên ChATSEA (Challenges of Agrarian Transition in

South East Asia- Các thách thức biến đổi nông nghiệp

ở Đông Nam Á). Có nhiều giáo sư nổi tiếng của các

trường đại học tham gia dự án, song không một vị nào

dùng bản đồ! Trên thực tế, họ đã thực hiện rất nhiều

công trình nghiên cứu tầm cỡ có giá trị rất lớn về mặt

học thuật. Họ tiến hành điều tra trên thực địa rất công

phu và đóng góp nhiều trong việc tin học hóa các

công trình nghiên cứu của mình, nhưng lại không hề

thấy có bóng dáng của bản đồ trong các nghiên cứu

của họ. Tôi chưa tổng kết về việc sử dụng bản đồ trong

làng xã hội nhân văn ở Việt Nam vì chưa có cơ hội.

Nhưng dịp này tôi sẽ tìm hiểu. Song tôi có cảm giác ở

Việt Nam các nhà xã hội học dùng bản đồ nhiều hơn

so với các nước phương Tây, đặc biệt là so với Bắc Mĩ,

Canađa. Ngược lại, chúng tôi, những người làm về hệ

thống thông tin địa lý thường hiểu rất vụng về hoặc đặt

ra những câu hỏi ngây ngô về các vấn đề xã hội. Đây

là một điểm mà hai bên không gặp được nhau. Một

bên thì coi thường không gian, một bên lại không hiểu

các khía cạnh về chuyên đề.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY