Luận Văn Hải Dương Học

Luận án Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình hrm ở Việt Nam

Luận án Nghiên cứu tác động của tham số hóa đối lưu đối với dự báo mưa bằng mô hình hrm ở Việt Nam


MỤC LỤC Trang Trang phụbìa . 1 Lời cam đoan . 2 Lời cảm ơn . 3 Mục lục . 4 Danh mục các ký hiệu và chữviết tắt . 6 Danh mục các bảng . 8 Danh mục các hình vẽvà đồthị. 10 MỞ ĐẦU . 14 CHƯƠNG 1. VẤN ĐỀTHAM SỐHÓA ĐỐI LƯU TRONG MÔ HÌNH VÀ DỰBÁO MƯA BẰNG MÔ HÌNH SỐ. 18 1.1 Tổng quan vềvấn đềtham sốhóa đối ...


Hệ thống cảng biển phía bắc Việt Nam (Nhóm I) và một số vấn đề về quản lý

Hệ thống cảng biển phía bắc Việt Nam (Nhóm I) và một số vấn đề về quản lý


Hiện nay, Ninh Bình chưa có cảng biển, hầu hết các cảng thuộc tỉnh này đều là cảng nhỏ, cảng sông. Thái Bình và Nam Định đều mong muốn phát triển hai cảng biển hiện có của mình là: cảng Diêm Điền (Thái Bình) và cảng Hải Thịnh (Nam Định). Tuy nhiên, các địa phương này hiện đang đóng vai trò quan trọn ...


Luận án Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển đông

Luận án Dao động tự do và dao động mùa của mực nước biển đông


MỤC LỤC MỞ ĐẦU.3 CHƯƠNG 1- KHÁI QUÁT VỀ ĐIỀU KIỆN TỰNHIÊN VÀ ĐẶC ĐIỂM NỰC NƯỚC BIỂN ĐÔNG. CƠSỞPHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.9 1.1. Khái quát về điều kiện tựnhiên và đặc điểmdao động mực nước biển Đông.9 1.1.1. Hình dạng đường bờvà phân bố độsâu của biển Đông.9 1.1.2. Chế độgió trên biển Đông.10 1.1.3. Thủy ...


Xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ cấp nước trong mùa khô cho hạ du lưu vực sông Hồng-Thái Bình

Xây dựng quy trình vận hành hệ thống liên hồ chứa Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang phục vụ cấp nước trong mùa khô cho hạ du lưu vực sông Hồng-Thái Bình


Để đảm bảo cho hệthống công trình khai thác sửdụng nước vùng hạdu lưu vực sông Hồng-Thái Bình (gồm hàng nghìn trạm bơm, cống tựchảy) phải duy trì mực nước hợp lý trên toàn hệthống. Dựán đã đưa vào ứng dụng mô hình toán thủy động lực học 1 chiều MIKE 11 tính toán thửdần các trường hợp điều tiết cấp n ...


Đề tài Thực trạng bồi, xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế

Đề tài Thực trạng bồi, xói đoạn sông Hương chảy qua thành phố Huế


Mục lục Trang Mở đầu 7 Chương 1.Tổng quan8 1.1. Sông Hương với lịch sử cảnh quan cố đô Huế 8 1.2. Sông Hương và sự phát triển kinh tế xã hội của Huế 8 Chương 2. Điều kiện địa lý tự nhiên lưu vực sông Hương13 2.1. Vị trí địa lí tự nhiên 13 2.2. Đặc điểm khí tượng thuỷ văn 13 2.3. Diễn biến lòng sông ...


Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình MM5 vào dự báo thời tiết mùa mưa khu vực nam trung bộ

Luận văn Nghiên cứu ứng dụng mô hình MM5 vào dự báo thời tiết mùa mưa khu vực nam trung bộ


MỤC LỤC TrangMỞ ĐẦU . 1 Chương 1. TỔNG QUAN CÁC MÔ HÌNH SỐ DỰ BÁO THỜI TIẾT Ở VIỆT NAM 3 1.1 Các mô hình số dự báo thời tiết ở Việt Nam . 3 1.1.1 Mô hình HRM 3 1.1.2 Mô hình RAMS . 4 1.1.3 Mô hình ETA . 5 1.1.4 Mô hình WRF 6 1.2 Mô hình MM5 và ứng dụng trong dự báo thời tiết ở Việt Nam và trên Thế g ...


Đề tài Ứng dụng mô hình Toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ

Đề tài Ứng dụng mô hình Toán diễn toán lũ lưu vực sông Vệ trạm An Chỉ


Mục lục Mở đầu 6Chương 1. Tổng quan các phương pháp mô hình hoá quá trình hình thành dòng chảy từ mưa trên bề mặt lưu vực 81.1. Phân loại các mô hình mô phỏng quá trình hình thành dòng chảy sông 81.2. Mô hình thuỷ động lực học 131.3. Các mô hình nhận thức 191.4. Một số kết quả ứng dụng mô hình toán ...


Luận văn Sol khí và mô hình RegCM

Luận văn Sol khí và mô hình RegCM


MỤC LỤC MỤC LỤC . 2MỤC LỤC BẢNG . 4MỤC LỤC HÌNH. 5MỞ ĐẦU . 8CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ VÀ MÔ HÌNH RegCM . 91.1. TỔNG QUAN VỀ SOL KHÍ . 91.1.1. Các loại sol khí tác động mạnh tới hệ thống khí hậu của Trái đất. 111.1.1.1. Sol khí núi lửa. 111.1.1.2. Bụi sa mạc. 121.1.1.3. Sol khí tạo bởi con người ...


Điều tiết hệ thống liên hồ chứa phát điện và cấp nước tại đồng bằng sông Hồng

Điều tiết hệ thống liên hồ chứa phát điện và cấp nước tại đồng bằng sông Hồng


Phương pháp mô phỏng là phương pháp được lựa chọn đểxây dựng qui trình vì những lý do chính sau đây: Phương pháp mô phỏng là phương pháp mà thếgiới đang áp dụng Liệt sốliệu trong 43 năm, từnăm 1962 đến năm 2004 phản ánh được chế độlũg bằng sông Hồng - Thái Bình. Trong số56 trận lũ đã xảy ra có 17 t ...


Luận văn Đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa của mô hình HRM cho khu vực đông bắc bộ

Luận văn Đánh giá sai số hệ thống dự báo mưa của mô hình HRM cho khu vực đông bắc bộ


MỤC LỤC MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1. KHÁI QUÁT VỀ MÔ HÌNH HRM VÀ VẤN ĐỀ ĐÁNH GIÁ CHẤT LƯỢNG DỰ BÁO THỜI TIẾT.1 1.1. Giới thiệu tóm tắt mô hình HRM (High resolution regional model) ở Trung tâm dự báo KTTV Trung Ương.1 1.1.1. Khái quát về mô hình HRM.1 1.1.2. Chạy mô hình HRM với các số liệu ban đầu và số liệu bi ...


Luận văn Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa RAMS và áp dụng dự báo quỹ đạo bão trên biển đông

Luận văn Mô hình dự báo thời tiết quy mô vừa RAMS và áp dụng dự báo quỹ đạo bão trên biển đông


MỤC LỤCCHƯƠNG I. 6 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP DỰBÁO TỔHỢP. 6 1.1. CƠSỞLÝ THUYẾT.6 1.2. PHÂN LOẠI HỆTHỐNG DỰBÁO TỔHỢP.7 1.2.1. Hệthống dựbáo tổhợp 1 chiều. 7 1.2.2. Hệthống dựbáo tổhợp 2 chiều.17 1.2.3. Hệthống dựbáo tổhợp 3 chiều.19 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP TỔHỢP KẾT QUẢDỰBÁO.21 1.3.1.Trung bình đơn giản.21 1 ...


Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội

Ứng dụng mô hình SWAT đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến dòng chảy lưu vực sông đáy trên địa bàn thành phố Hà Nội


Sốliệu đầu vào của môhình SWAT bao gồm sốliệu không gian và sốliệu thuộc tính:Sốliệu không gian dưới dạng bản đồbao gồm: - Bản đồ độcao sốhóa DEM (90x90) - Bản đồthảm phủ- Bản đồloại đất - Bản đồmạng lưới sông suối, hồchứa trên lưu vực Sốliệu đầu vào của môhình SWAT bao gồm sốliệu không gian và sốl ...


Ứng dụng mô hình nam khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy

Ứng dụng mô hình nam khảo sát hiện trạng tài nguyên nước lưu vực sông Nhuệ - Đáy


Áp dụng mô hình NAM đểtính toán dòng chảy từmưa bao gồm các bước: - Từbản đồ địa hình và vịtrí mặt cắt cửa ra của lưu vực, xác định vịtrí vàdiện tíchcác lưu vực cần tính toán. - Xác định vịtrí và sốlượng các trạm đo mưa và bốc hơi có ảnh hưởng tới lưu vực cần tính toán đểchấm lênbản đồ, từ đó công c ...


Luận văn Nghiên cứu đặc điểm khí hậu của một số hiện tượng cực trị và khả năng dự báo

Luận văn Nghiên cứu đặc điểm khí hậu của một số hiện tượng cực trị và khả năng dự báo


Mục lụcChương 1: Tổng quanChương 2: Sự phân bố không gian, thời gian và đặc điểm hoạt động của một số hiện tượng khí hậu cực trị ở Việt NamChương 3: Khả năng dự báo hiện tượng nắng nóng và rét đậm Mục lục Chương 1: Tổng quan Chương 2: Sự phân bố không gian, thời gian và đặc điểm hoạt động của một ...


Luận văn Dự báo bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam bằng mô hình ETA

Luận văn Dự báo bão đổ bộ vào bờ biển Việt Nam bằng mô hình ETA


Mục lục Mở đầu .1 Chương I .2 Tổng quan về bão .21.1 Đặc điểm hoạt động của bão và áp thấp nhiệt đớitrên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông (1998ư2008).2 1.1.1 Số lượng bão và áp thấp nhiệt đới hoạt động ở Tây Bắc Thái Bình Dương và Biển Đông .2 1.1.2 Phân bố thời gian hoạt động của bão, á ...


Tài liệu về biến đổi khí hậu toàn cầu và các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam

Tài liệu về biến đổi khí hậu toàn cầu và các kịch bản biến đổi khí hậu cho Việt Nam


Việt Nam là một trong 5 nước sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng của biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Theo tính toán của các chuyên gia nghiên cứu biến đổi khí hậu, đến năm 2100, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam có thể tăng lên 3oC và mực nước biển có thể dâng lên 1m. Theo đó, khoảng 40 nghìn km2 đồng b ...


Luận văn Mô hình WRF và quy trình đồng hóa số liệu xoáy giả phục vụ dự báo bão

Luận văn Mô hình WRF và quy trình đồng hóa số liệu xoáy giả phục vụ dự báo bão


Mục lục Mở đầu. 1 CHƯƠNG 1: TổNG QUAN Về BãO Đổ Bộ Và ĐồNG HóA Số LIệU XOáY GIả . 3 1.1. Tổng quan về bão đổ bộ. 3 1.1.1. Các nghiên cứu về bão đổ bộ . 3 1.1.2. Sai số bão đổ bộ . 7 1.2 Tổng quan về đồng hóa số liệu xoáy giả. . 8 1.3 Các mô hình dự báo bão trong và ngoài nước . 12 CHƯƠNG 2: MÔ HìNH ...


Khả năng áp dụng mô hình MODFLOW tính toán và dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị

Khả năng áp dụng mô hình MODFLOW tính toán và dự báo trữ lượng nước dưới đất miền đồng bằng tỉnh Quảng Trị


Miền đồng bằng được giới hạn vềphía Đông bởi Biển Đông, phíaTây là vùng gò đồi, phía Nam là ranh giới với tỉnh Thừa Thiên – Huế, phía Bắc là ranh giới với tỉnh Quảng Bình bao gồm 93 phường xã thuộc 5 huyện và 2 thịxã (hình 1). Miền đồng bằng là nơi tập trung chủyếu các hoạt động phát triển kinh tếxã ...


Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy điện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên

Áp dụng thuật toán di truyền tìm kiếm quỹ đạo vận hành tối ưu hồ chứa nước có nhà máy thủy điện làm việc độc lập với quá trình dòng chảy đến là ngẫu nhiên


Thuật toán di truyền xuất phát từkhái niệm lý thuyết Darwin của sựtồn tại thích hợp nhất và được đưa ra đầu tiên năm 1975 bởi John Holland. Thuật toán di truyền là thủtục tìm kiếm dựa trên cơsởchọn lọc cơhọc tựnhiên và các di truyền tựnhiên, tìm kiếm lời giải tốt nhất từtập hợp các lời giải. Goldber ...


Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng tới hoạt động kinh tế và đời sống của người dân tại vùng ven biển Giao Thủy – Nam Định

Chuyên đề Phân tích ảnh hưởng của hiện tượng nước biển dâng tới hoạt động kinh tế và đời sống của người dân tại vùng ven biển Giao Thủy – Nam Định


MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1LỜI CẢM ƠN 4Chương I: Những vấn đề chung về tác động của nước biển dâng đối với hoạt động kinh tế và đời sống con người 61.1 Nhận thức về hiện tượng nước biển dâng 61.2. Những tác động tiêu cực của nước biển dâng 81.2.1 Về môi trường 81.2.2Thiệt hại về kinh tế, xã hội 91.2. Những ...