Hạch toán nguyên vật liệu tại Công ty Lắp máy và Xây dựng số 5

PHẦN I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 2

I. QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY LẮP MÁY VÀ XÂY DỰNG SỐ 5 (ECC5) 2

1. Một số thông tin chung về doanh nghiệp 2

2. Quá trình hình thành và phát triển của công ty 2

3. Một số chỉ tiêu kinh tế quan trọng đạt được 4

II. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY ECC5 5

1. Chức năng nhiệm vụ hoạt động sản xuất của công ty ECC5 5

2. Đặc điểm tổ chức hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty ECC5 5

3. Quy trình công nghệ và kiểm tra chất lượng sản xuất tại công ty ECC5 6

III. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ CỦA CÔNG TY ECC5

1. Sơ đồ tổ chức của công ty ECC5 8

2. Chức năng các phòng ban 10

PHẦN II: THỰC TRẠNG TỔ CHỨC HẠCH TOÁN KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ECC5 12

I. ĐẶC ĐIỂM TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ CÔNG TÁC KẾ TOÁN TẠI CÔNG TY ECC5 12

1. Đặc điểm tổ chức bộ máy kế toán của doanh nghiệp 12

2. Đặc điểm của tổ chức công tác kế toán 16

2.1. Những thông tin chung 16

2.2 Hệ thống chứng từ sử dụng tại doanh nghiệp 16

2.3. Hệ thống tài khoản sử dụng tại doanh nghiệp 17

2.4. Hệ thống sổ kế toán sử dụng tại doanh nghiệp 24

2.5. Báo cáo kế toán sử dụng tại doanh nghiệp 28

II. ĐẶC ĐIỂM QUY TRÌNH KẾ TOÁN CỦA CÁC THÀNH PHẦN CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY ECC5 29

1. Hạch toán tài sản cố định 29

2. Tổ chức hạch toán tiền lương và các khoản trích theo lương 35

3. Hạch toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm xây lắp 36

4. Hạch toán tiêu thụ và xác định kết quả kinh doanh 40

4.1. Sơ đồ ghi sổ kế toán 40

4.2. Hạch toán tiêu thụ và sác định kết quả 42

5. Hạch toán tiền mặt, tiền gửi ngân hàng. 43

5.1. Sơ đồ ghi sổ 43

5.2 Tổ chức hạch toán tiền, mặt tiền gửi ngân hàng 44

III. HẠCH TOÁN CHI PHI NGUYÊN VẬT LIỆU TẠI CÔNG TY ECC5

1. Đặc điểm nguyên vật liệu và nhiệm vụ hạch toán 45

2. Phân loại và tính giá NVL 46

3. Hạch toán chi tiết NVL 48

3.1. Phương pháp thẻ song song 48

3.2 Tài khoản sử dụng 49

3.3. Trình tự hạch toán. 50

3.4. Hạch toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho 63

IV. MỘT SỐ ĐÁNH GIÁ, NHẬN XÉT, KIẾN NGHỊ VỀ VIỆC TỔ CHỨC HẠCH TOÁN CỦA CÔNG TY ECC5 68

1. Nhận xét về việc tổ chức bộ máy kế toán của công ty ECC5 68

2. Một số nhận xét, đánh giá về việc tổ chức hạch toán chi tiết các phần hành trong công ty ECC5 69

3. Một số nhận xét về việc tổ chức hạch toán phần hành NVL 70

4. Một số kiến nghị 70

KẾT LUẬN 72

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY