Giáo trình vi xử lý - Lập trình hợp ngữ

™ Lệnh LEA reg16,mem16: (Load Effective Address) chuyển địa chỉoffset của toán hạng bộnhớvào thanh ghi reg16. Lệnh này sẽtương đương với MOV reg16, OFFSET mem16 ™ Lệnh LDS reg16,mem32: (Load pointer using DS) chuyển nội dung bộnhớtoán hạng mem32 vào cặp thanh ghi DS:reg16. Lệnh LDS AX,mem tương đương với: MOV AX,mem MOV BX,mem+2 MOV DS,BX ™ Lệnh LES reg16,mem32: (Load pointer using ES) giống nhưlệnh LDS nhưng dùng cho thanh ghi ES

™ Lệnh LEA reg16,mem16: (Load Effective Address) chuyển địa chỉoffset

của toán hạng bộnhớvào thanh ghi reg16.

Lệnh này sẽtương đương với MOV reg16, OFFSET mem16

™ Lệnh LDS reg16,mem32: (Load pointer using DS) chuyển nội dung bộ

nhớtoán hạng mem32 vào cặp thanh ghi DS:reg16.

Lệnh LDS AX,mem tương đương với:

MOV AX,mem

MOV BX,mem+2

MOV DS,BX

™ Lệnh LES reg16,mem32: (Load pointer using ES) giống nhưlệnh LDS

nhưng dùng cho thanh ghi ES

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY