Mục LụcBài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000. 1 1.1. Cài Ðặt SQL Server 2000 (Installation). 1 1.2. Một chút kiến thức vềcác Version của SQL Server . 2 1.3. Các thành phần quan trọng trong SQL Server 2000 . 2 1.3.1. Relational Database Engine. 3 1.3.2. Replication . 3 1.3.3. Data Transformation Service (DTS . 3 1.3.4. Analysis Service -. 3 1.3.5. English Query - . 3 1.3.6. Meta Data Service: . 3 1.3.7. SQL ServerBooks Online -. 3 1.3.8. SQL Server Tools -. 3 Bài 2: Giới Thiệu SơLược VềTransact SQL (T-SQL) . 5 2.1. Data Definition Language (DDL):. 5 2.2. Data Control Language (DCL): . 5 2.3. Manipulation Language (DML):. 6 Bài 3: Design and Implement a SQL Server Database. 12 3.1. Cấu Trúc Của SQL Server . 12 3.2. Cấu Trúc Vật Lý Của Một SQL Server Database . 12 3.3. Nguyên Tắc Hoạt Ðộng Của Transaction Log Trong SQL Server . 13 3.4. Cấu Trúc Logic Của Một SQL Server Database. 15 3.5. Cách tạo một User Database . 16 3.6. Những Ðiểm Cần Lưu Ý Khi Thiết KếMột Database. 17 Bài 4: Backup And Restore SQL Server . 21 4.1. Chiến Lược Phục Hồi DữLiệu (Data Restoration Strategy). 21 4.2. Các Loại Backup . 21 4.3. Recovery Models . 21 4.4. BackupDatabase . 23 4.5. Restore Database . 25 Bài 5: Data Integrity and Advanced Query Technique . 27 5.1. Các Phương Pháp Ðảm Bảo Data Integrity. 27 5.2. Constraints . 27 5.3. Advanced Query Techniques. 29 5.4. Using JOINS. 32 Bài 6: Stored Procedure and Advance T-SQL . 34 6.1. Sửdụng bcp và BULK INSERT đểimport data . 34 6.2. Distributed Queries. 35 6.3. Cursors. 36 6.4. Stored Procedures . 37 6.4.1. Ưu Ðiểm Của Stored Procedure . 37 6.4.2. Các Loại Stored Procedure . 37 6.4.3. Viết Stored Procedure. 38 Bài 7: TriggersAnd Views . 40

Mục Lục

Bài 1: Giới Thiệu SQL Server 2000. 1

1.1. Cài Ðặt SQL Server 2000 (Installation). 1

1.2. Một chút kiến thức vềcác Version của SQL Server . 2

1.3. Các thành phần quan trọng trong SQL Server 2000 . 2

1.3.1. Relational Database Engine. 3

1.3.2. Replication . 3

1.3.3. Data Transformation Service (DTS . 3

1.3.4. Analysis Service -. 3

1.3.5. English Query - . 3

1.3.6. Meta Data Service: . 3

1.3.7. SQL ServerBooks Online -. 3

1.3.8. SQL Server Tools -. 3

Bài 2: Giới Thiệu SơLược VềTransact SQL (T-SQL) . 5

2.1. Data Definition Language (DDL):. 5

2.2. Data Control Language (DCL): . 5

2.3. Manipulation Language (DML):. 6

Bài 3: Design and Implement a SQL Server Database. 12

3.1. Cấu Trúc Của SQL Server . 12

3.2. Cấu Trúc Vật Lý Của Một SQL Server Database . 12

3.3. Nguyên Tắc Hoạt Ðộng Của Transaction Log Trong SQL Server . 13

3.4. Cấu Trúc Logic Của Một SQL Server Database. 15

3.5. Cách tạo một User Database . 16

3.6. Những Ðiểm Cần Lưu Ý Khi Thiết KếMột Database. 17

Bài 4: Backup And Restore SQL Server . 21

4.1. Chiến Lược Phục Hồi DữLiệu (Data Restoration Strategy). 21

4.2. Các Loại Backup . 21

4.3. Recovery Models . 21

4.4. BackupDatabase . 23

4.5. Restore Database . 25

Bài 5: Data Integrity and Advanced Query Technique . 27

5.1. Các Phương Pháp Ðảm Bảo Data Integrity. 27

5.2. Constraints . 27

5.3. Advanced Query Techniques. 29

5.4. Using JOINS. 32

Bài 6: Stored Procedure and Advance T-SQL . 34

6.1. Sửdụng bcp và BULK INSERT đểimport data . 34

6.2. Distributed Queries. 35

6.3. Cursors. 36

6.4. Stored Procedures . 37

6.4.1. Ưu Ðiểm Của Stored Procedure . 37

6.4.2. Các Loại Stored Procedure . 37

6.4.3. Viết Stored Procedure. 38

Bài 7: TriggersAnd Views . 40

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY