Giáo trình Pro/Engineer 2000i

Chương 1. Tổng quan về công nghệ tham số và hướng đối tượng trong cad/CAM hiện đại.1 1.1. các chức năng của CAD hiệnđại.2 1.1.1. Chức năng mô hình hoá.2 1.1.2. Chức năng vẽ.3 1.1.3. Chức năng phân tích.4 1.1.4. Chức năng CAM.4 1.2. Những công nghệ mới trong CAD.5 1.2.1. Thiết kế theo tham số (Parametric Design).5 1.2.2. Thiết kế hướng đối tượng (Feature Based Design).6 1.2.3. Thiết kế thích nghi (Adaptive Design).6 1.3. Các thuật ngữ cơ bản của CAD hiện đại.7 1.4. Khái quátvề các hệ CAD/CAM có mặt ở Việt Nam.8

Chương 1. Tổng quan về công nghệ tham số và hướng đối tượng trong

cad/CAM hiện đại.1

1.1. các chức năng của CAD hiệnđại.2

1.1.1. Chức năng mô hình hoá.2

1.1.2. Chức năng vẽ.3

1.1.3. Chức năng phân tích.4

1.1.4. Chức năng CAM.4

1.2. Những công nghệ mới trong CAD.5

1.2.1. Thiết kế theo tham số (Parametric Design).5

1.2.2. Thiết kế hướng đối tượng (Feature Based Design).6

1.2.3. Thiết kế thích nghi (Adaptive Design).6

1.3. Các thuật ngữ cơ bản của CAD hiện đại.7

1.4. Khái quátvề các hệ CAD/CAM có mặt ở Việt Nam.8

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY