Giáo trình Photoshop CS - Những kỹ thuật layer tiên tiến

Tạo Knockout Gradient LayerTùy chọn Knockout Layer chỉra làm thếnào một Layer hiện ra dưới một layer khác. Trong phần này, bạn sẽtạo một Knockout Gradient Layer cho nên nhìn xuyên qua layer thứ3 sẽlà layer Background. Bạn sẽbắt đầu bằng cách tạo một layer mới trong Image layer-sets 1. Chọn layer-sets Image trong layer pallete và click vào nút Create a New Layer nằm ởphía dưới pallete. Lệnh này tạo ra một layer mới (Layer1) trong image layer-set, nó nằm trên layer Metal grille, Curve 1, và Rust. 2. Nhấp đúp vào layer 1 và đặt tên là Knockout Gradient, nhấn Enter và giữchọn layer này. 3. Chọn Gradient tool trên thanh công cụ. 4. Nếu cần, bạn có thểnhấp vào nút Default Foreground and Background color trên toolbox đểtạo nền trên là đen và nền dưới là trắng. (hoặc nhấn D là phím tắt của lệnh này)

Tạo Knockout Gradient Layer

Tùy chọn Knockout Layer chỉra làm thếnào một Layer hiện ra dưới một layer khác. Trong phần này,

bạn sẽtạo một Knockout Gradient Layer cho nên nhìn xuyên qua layer thứ3 sẽlà layer Background.

Bạn sẽbắt đầu bằng cách tạo một layer mới trong Image layer-sets

1. Chọn layer-sets Image trong layer pallete và click vào nút Create a New Layer nằm ởphía dưới

pallete.

Lệnh này tạo ra một layer mới (Layer1) trong image layer-set, nó nằm trên layer Metal grille, Curve 1, và Rust.

2. Nhấp đúp vào layer 1 và đặt tên là Knockout Gradient, nhấn Enter và giữchọn layer này.

3. Chọn Gradient tool trên thanh công cụ.

4. Nếu cần, bạn có thểnhấp vào nút Default Foreground and Background color trên toolbox đểtạo nền trên là đen và nền dưới là trắng. (hoặc nhấn D là phím tắt của lệnh này)

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY