MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU.1CHƯƠNG 1 .3GIỚI THIỆU VỀQUÁ TRÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN .3GIỚI THIỆU .3NỘI DUNG .4I. KHÁI NIỆM VỀMULTIMEDIA .4II. HOÀN CẢNH SỬDỤNG MULTIMEDIA .5III. VẤN ĐỀBẢN QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN .7IV. TỔNG QUAN VỀQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MULTIMEDIA .9V. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SẢN PHẨM MULTIMEDIA .10VI. XÁC ĐỊNH CÁC NÉT CHÍNH CỦA SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN .17VII. PHA SẢN XUẤT ĐA PHƯƠNG TIỆN.26VIII. CHUẢN BỊDỮLIỆU.26IX. HỢP NHẤT CÁC CÔNG NGHỆ.26X. CÔNG NGHỆHỖTRỢCHO ĐA PHƯƠNG TIỆN .42XI. TẠO HÌNH .43TÓM TẮT CHƯƠNG .44CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .44TÀI LIỆU THAM KHẢO .46CHƯƠNG 2 .47QUẢN LÝ ĐA PHƯƠNG TIỆN.47GIỚI THIỆU .47NỘI DUNG .50I. MỘT VÀI KHÁI NIỆM .50II. PHẠM VI CỦA ĐỀÁN.52III. CÁC ĐỀXUẤT .52IV. RÀNG BUỘC THỨNHẤT.54V. ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG.57VI. CHỌN ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.59VII. CHỌN PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁC KĨTHUẬT .61VIII. THIẾT KẾGIAO DIỆN.65IX. ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC THỨHAI.84X. LỰA CHỌN NHÓM CÔNG TÁC.85XI. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÓM CÔNG TÁC.87 XII. SẢN PHẨM AUDIO .88XIII. SẢN PHẨM VIDEO .90XIV. SẢN PHẨM ĐồHỌA .92XV. TÍCH HỢP .94XVI. BẢN QUYỀN, SỞHỮU TRÍ TUỆ.97XVII. THỬNGHIỆM .98XVIII. LÀM TƯLIỆU.99XIX. TIẾP THỊVÀ NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ.101TÓM TẮT CHƯƠNG.103CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .104TÀI LIỆU THAM KHẢO .105CHƯƠNG 3.106THỰC HÀNH ĐA PHƯƠNG TIỆN .106GIỚI THIỆU .106CÁC BÀI THỰC HÀNH .106CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .130TÀI LIỆU THAM KHẢO .131TÀI LIỆU THAM KHẢO.132MỤC LỤC .133

MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU.1

CHƯƠNG 1 .3

GIỚI THIỆU VỀQUÁ TRÌNH ĐA PHƯƠNG TIỆN .3

GIỚI THIỆU .3

NỘI DUNG .4

I. KHÁI NIỆM VỀMULTIMEDIA .4

II. HOÀN CẢNH SỬDỤNG MULTIMEDIA .5

III. VẤN ĐỀBẢN QUYỀN ĐỐI VỚI CÁC TÁC PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN .7

IV. TỔNG QUAN VỀQUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MULTIMEDIA .9

V. QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN MỘT SẢN PHẨM MULTIMEDIA .10

VI. XÁC ĐỊNH CÁC NÉT CHÍNH CỦA SẢN PHẨM ĐA PHƯƠNG TIỆN .17

VII. PHA SẢN XUẤT ĐA PHƯƠNG TIỆN.26

VIII. CHUẢN BỊDỮLIỆU.26

IX. HỢP NHẤT CÁC CÔNG NGHỆ.26

X. CÔNG NGHỆHỖTRỢCHO ĐA PHƯƠNG TIỆN .42

XI. TẠO HÌNH .43

TÓM TẮT CHƯƠNG .44

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .44

TÀI LIỆU THAM KHẢO .46

CHƯƠNG 2 .47

QUẢN LÝ ĐA PHƯƠNG TIỆN.47

GIỚI THIỆU .47

NỘI DUNG .50

I. MỘT VÀI KHÁI NIỆM .50

II. PHẠM VI CỦA ĐỀÁN.52

III. CÁC ĐỀXUẤT .52

IV. RÀNG BUỘC THỨNHẤT.54

V. ĐIỀU KHOẢN NỘI DUNG.57

VI. CHỌN ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN.59

VII. CHỌN PHƯƠNG TIỆN VÀ CÁC KĨTHUẬT .61

VIII. THIẾT KẾGIAO DIỆN.65

IX. ĐIỀU KHOẢN RÀNG BUỘC THỨHAI.84

X. LỰA CHỌN NHÓM CÔNG TÁC.85

XI. NGUYÊN TẮC QUẢN LÝ NHÓM CÔNG TÁC.87

XII. SẢN PHẨM AUDIO .88

XIII. SẢN PHẨM VIDEO .90

XIV. SẢN PHẨM ĐồHỌA .92

XV. TÍCH HỢP .94

XVI. BẢN QUYỀN, SỞHỮU TRÍ TUỆ.97

XVII. THỬNGHIỆM .98

XVIII. LÀM TƯLIỆU.99

XIX. TIẾP THỊVÀ NGHIÊN CỨU TIẾP THỊ.101

TÓM TẮT CHƯƠNG.103

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .104

TÀI LIỆU THAM KHẢO .105

CHƯƠNG 3.106

THỰC HÀNH ĐA PHƯƠNG TIỆN .106

GIỚI THIỆU .106

CÁC BÀI THỰC HÀNH .106

CÂU HỎI VÀ BÀI TẬP .130

TÀI LIỆU THAM KHẢO .131

TÀI LIỆU THAM KHẢO.132

MỤC LỤC .133

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY