Giáo trình môn Lập trình java

Các hành động khảthi, như được định nghĩa trong một lớp, được gọi là ‘các hoạt động’. Định nghĩa Một hoạt động là một dịch vụ được đòi hỏi của một đối tượng. Các hoạt động xác định các hành động được đòi hỏi của một đối tượng được tạo ra từmột lớp. Chẳng hạn nhưchúng ta không thể đòi hỏi một hoạt động ‘Mua một xe hơi khác’ của một đối tượng được tạo ra từlớp ‘Khách hàng’. Một lớp chỉlà một nguyên mẫu. Vì thế, trong một lớp một hoạt động chỉ được định nghĩa. Còn việc áp dụng hoạt động ấy chỉxảy ra nơi các đối tượng riêng rẽ. Chẳng hạn nhưhoạt động ‘Nhập Tên’ mà lớp “Khách hàng’ định nghĩa có thể được thực hiện nơi một đối tượng nào đó.

Các hành động khảthi, như được định nghĩa trong một lớp, được gọi là ‘các hoạt động’.

Định nghĩa

Một hoạt động là một dịch vụ được đòi hỏi của một đối tượng.

Các hoạt động xác định các hành động được đòi hỏi của một đối tượng được tạo ra từmột

lớp. Chẳng hạn nhưchúng ta không thể đòi hỏi một hoạt động ‘Mua một xe hơi khác’ của

một đối tượng được tạo ra từlớp ‘Khách hàng’.

Một lớp chỉlà một nguyên mẫu. Vì thế, trong một lớp một hoạt động chỉ được định

nghĩa. Còn việc áp dụng hoạt động ấy chỉxảy ra nơi các đối tượng riêng rẽ. Chẳng hạn

nhưhoạt động ‘Nhập Tên’ mà lớp “Khách hàng’ định nghĩa có thể được thực hiện nơi

một đối tượng nào đó.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY