Giáo trình Lập trình di động java

Các phiên bản Java 2Nền tảng Java 2 được chia thành ba phiên bản, mỗi phiên bản hỗtrợmột dạng phần mềm trên các hệthống khác nhau. Phiên bản chuẩn, hay J2SE (Java 2 platform, Standard Edition), là phiên bản cũnhất và thông dụng nhất. Nó hỗtrợcác ứng dụng Java, applet, lập trình desktop và các hệthống lớn hơn – chủyếu là cho PC - có thểcó nối mạng hoặc không nối mạng. Người ta thông thường sửdụng J2SE cho các ứng dụng GUI đơn và console, các thành phần middleware và các dịch vụRMI. Phiên bản doanh nghiệp, hay J2EE (Java 2 platform, Enterprise Edition), mởrộng phiên bản chuẩn với các API có các “tính năng doanh nghiệp” (enterprise features). J2EE hỗtrợWeb service thông qua các servlet và JSP, dữliệu bằng JDBC, và các hệthống giao tác lớn thông qua EJB – đây là một vài công nghệchính của J2EE. Các thành phần J2EE gắn chặt với phía server của các hệthống lớn: khảnăng xửlý mạnh, bộnhớvà không gian lưu trữlớn và có khảnăng mởrộng. Phiên bản mới nhất trong ba phiên bản là phiên bản thu nhỏ, hay J2ME (Java 2 platform, Micro Edition). Nó hỗtrợcác thiết bị“micro” đa dạng, mà J2ME gọi là các “hiện trạng” (profile) nhưng tất cảchúng đều kém khảnăng hơn so với máy tính cá nhân. Trong J2ME, sức mạnh CPU, bộnhớ, lưu trữvà khảnăng kết nối đều bịhạn chế, có thểlà rất nghiêm ngặt.

Các phiên bản Java 2

Nền tảng Java 2 được chia thành ba phiên bản, mỗi phiên bản hỗtrợmột dạng phần

mềm trên các hệthống khác nhau.

Phiên bản chuẩn, hay J2SE (Java 2 platform, Standard Edition), là phiên bản cũnhất

và thông dụng nhất. Nó hỗtrợcác ứng dụng Java, applet, lập trình desktop và các

hệthống lớn hơn – chủyếu là cho PC - có thểcó nối mạng hoặc không nối mạng.

Người ta thông thường sửdụng J2SE cho các ứng dụng GUI đơn và console, các

thành phần middleware và các dịch vụRMI.

Phiên bản doanh nghiệp, hay J2EE (Java 2 platform, Enterprise Edition), mởrộng

phiên bản chuẩn với các API có các “tính năng doanh nghiệp” (enterprise features).

J2EE hỗtrợWeb service thông qua các servlet và JSP, dữliệu bằng JDBC, và các hệ

thống giao tác lớn thông qua EJB – đây là một vài công nghệchính của J2EE. Các

thành phần J2EE gắn chặt với phía server của các hệthống lớn: khảnăng xửlý

mạnh, bộnhớvà không gian lưu trữlớn và có khảnăng mởrộng.

Phiên bản mới nhất trong ba phiên bản là phiên bản thu nhỏ, hay J2ME (Java 2

platform, Micro Edition). Nó hỗtrợcác thiết bị“micro” đa dạng, mà J2ME gọi là các

“hiện trạng” (profile) nhưng tất cảchúng đều kém khảnăng hơn so với máy tính cá

nhân. Trong J2ME, sức mạnh CPU, bộnhớ, lưu trữvà khảnăng kết nối đều bịhạn

chế, có thểlà rất nghiêm ngặt.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY