Giáo trình Lập trình C# 2008 cơ bản

MỤC LỤCChương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# . 1I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 . 1II. Môi trường lập trình . 2III. Biến, hằng, toán tử . 3IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008 . 5V. Kiểu dữ liệu . 9VI. Cấu trúc điều khiển . 10VII. Cấu trúc lặp . 12Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application . 15I. Sử dụng Visual Studio 2008 . 15II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, . 18III. Menu và ToolBar . 30IV. Common Dialog . 30Chương 3. Array – String – Exception . 34I. Mảng 1 chiều . 34II. Mảng nhiều chiều . 37III. String . 40IV. Exception . 45Chương 4. Class – Object - Method . 47I. Khái niệm . 47II. Định nghĩa lớp (Class) . 47III. Phương thức (Method) . 50Chương 5. SQL Server 2008 . 54I. Tổng quan về SQL . 54II. Tổng quan về CSDL quan hệ . 55III. Table (Bảng) . 58IV. Câu lệnh truy vấn . 66V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server . 70Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 . 72I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. . 72II. Sử dụng control . 73III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET . 78Chương 7. Xây dựng ứng dụng . 85I. Chuẩn bị. . 85II. Sử dụng control . 85III. Sử dụng database . 88

MỤC LỤC

Chương 1. Cơ bản ngôn ngữ C# . 1

I. Giới thiệu ngôn ngữ C# 2008 . 1

II. Môi trường lập trình . 2

III. Biến, hằng, toán tử . 3

IV. Quy ước lập trình, ứng dụng Console Application trong Visual Studio 2008 . 5

V. Kiểu dữ liệu . 9

VI. Cấu trúc điều khiển . 10

VII. Cấu trúc lặp . 12

Chương 2. Xây dựng Windows Forms Application . 15

I. Sử dụng Visual Studio 2008 . 15

II. Các control cơ bản: Label, TextBox, Button, CheckBox, . 18

III. Menu và ToolBar . 30

IV. Common Dialog . 30

Chương 3. Array – String – Exception . 34

I. Mảng 1 chiều . 34

II. Mảng nhiều chiều . 37

III. String . 40

IV. Exception . 45

Chương 4. Class – Object - Method . 47

I. Khái niệm . 47

II. Định nghĩa lớp (Class) . 47

III. Phương thức (Method) . 50

Chương 5. SQL Server 2008 . 54

I. Tổng quan về SQL . 54

II. Tổng quan về CSDL quan hệ . 55

III. Table (Bảng) . 58

IV. Câu lệnh truy vấn . 66

V. Một số hàm thường dùng trong SQL Server . 70

Chương 6. Lập trình kết nối CSDL SQL Server 2008 . 72

I. Tạo kết nối – Vận chuyển dữ liệu. . 72

II. Sử dụng control . 73

III. Các thao tác trên dữ liệu: Thêm - Sửa - Xóa với ADO.NET . 78

Chương 7. Xây dựng ứng dụng . 85

I. Chuẩn bị. . 85

II. Sử dụng control . 85

III. Sử dụng database . 88

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY