Đôi khi bạn cần thay đổi các thuộc tính trong Internet explorer như : Thay đổi địa chỉ trang WEB mmỗi khi khởi động Internet explorer, thay đổi FONT chữ, thay đổi ngày lưu trữ Website v.v. ta thực hiện như sau:1. Trong cửa sổ Internet exlporer, nếu bạn dùng Internet explorer 5,vào Tool \ Internet option. Nếu bạn dùng Internet explorer 4, thì vào View\ internet option.2. Trong hộp thoại Internet option , cho lớp General :a) Thay đổi địa chỉ Website : Như đã trình bày trong phần trước, mỗi khi khởi động Internet explorer thì một địa chỉ Website sẽ tự động tải xuống, nhưng địa chỉ Website đó không phù hợp với ta. Do vậy làm thế nào thay đổi được địa chỉ Website đó. Để thay đổi Website nhập địa chỉ Website cần thay đổi trong khung Address.b) Tempoary Internet File : Thay đổi các File HTML chứa trong thư mục tạm. Nguyên tắc khi ta truy cập đến địa chỉ hay trang Web nào đó thì các thông tin của trang đó sẽ lưu lại trong thư mục tạm.ở những lần truy cập sau nội dung đó sẽ tải về nhanh hơn nếu chúng vẫn lưu lại trong máy tính.+ Delete File: Xoá các File HTML trong thư mục tạm .+ Settings : Thay đổi thông số lưu trữ. Trong hộp thoại Settings, để thay đổi dung lượng lưu trữ chọn dung lượng cần lưu trữ trong khung Amount of disk space to use, sau cùng Click OK.

Đôi khi bạn cần thay đổi các thuộc tính trong Internet explorer như : Thay đổi địa chỉ trang WEB mmỗi khi khởi động Internet explorer, thay đổi FONT chữ, thay đổi ngày lưu trữ Website v.v. ta thực hiện như sau:

1. Trong cửa sổ Internet exlporer, nếu bạn dùng Internet explorer 5,vào Tool \ Internet option. Nếu bạn dùng Internet explorer 4, thì vào View\ internet option.

2. Trong hộp thoại Internet option , cho lớp General :

a) Thay đổi địa chỉ Website : Như đã trình bày trong phần trước, mỗi khi khởi động Internet explorer thì một địa chỉ Website sẽ tự động tải xuống, nhưng địa chỉ Website đó không phù hợp với ta. Do vậy làm thế nào thay đổi được địa chỉ Website đó. Để thay đổi Website nhập địa chỉ Website cần thay đổi trong khung Address.

b) Tempoary Internet File : Thay đổi các File HTML chứa trong thư mục tạm. Nguyên tắc khi ta truy cập đến địa chỉ hay trang Web nào đó thì các thông tin của trang đó sẽ lưu lại trong thư mục tạm.ở những lần truy cập sau nội dung đó sẽ tải về nhanh hơn nếu chúng vẫn lưu lại trong máy tính.

+ Delete File: Xoá các File HTML trong thư mục tạm .

+ Settings : Thay đổi thông số lưu trữ. Trong hộp thoại Settings, để thay đổi dung lượng lưu trữ chọn dung lượng cần lưu trữ trong khung Amount of disk space to use, sau cùng Click OK.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY