Giáo trình Hướng dẫn sử dụng Word 2010

Mục lục Word 2010I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 . 41. Tối ưu Ribbons . 42. H thống menu mới l . 53. Chức năng Backstage View . 64. Chức năng Paster Preview . 75. Chức năng Text Effect . 76. Lưu file dưới d ng PDF và XPS được tích hợp sẵn . 97. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button . 98. Khả năng mở rộng màn hình . 109. Chức năng ch nh s a file Media chuy n d ng . 1010. Ch p ảnh c a sổ, ứng d ng đưa vào văn bản. 1111. X lý ảnh như một chương trình chuy n nghi p. 1212. Phát triển chức năng tìm kiếm . 1213. . 13II. Nội dung chính . 14Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 . 141. T o mới văn bản . 142. Mở một văn bản t o sẵn . 153. Lưu một văn bản đã so n thảo . 154. Thao tác với chuột và bàn phím . 185. Chọn khối và thao tác trên khối . 25Chương 2: Thực hi n định d ng văn bản . 261. Định d ng văn bản . 262. Định d ng cột, tab, Numbering . 353. Drop Cap . 424. Watermark (nền bảo v văn bản) . 43 5. T o ti u đề tr n và dưới (Header and Footer) cho văn bản . 446. Đánh số thứ tự cho trang văn bản . 497. Định d ng trang văn bản. 52Chương 3: Thực hi n chèn các đối tượng . 571. Chèn các kí tự đặc bi t . 572. Chèn ClipArt và hình ảnh . 573. Chèn và hi u ch nh hình vẽ . 584. Chèn và hi u ch nh lưu đồ . 595. Vẽ và hi u ch nh biểu đồ . 606. Lập và hi u ch nh biểu thức toán học . 64Chương 4: Thao tác với bảng biểu . 661. Thao tác t o bản và hi u ch nh bảng . 662. Định d ng đường viền và nền cho bảng . 683. Chèn công thức toán học vào bảng . 704. Chuyển bảng thành văn bản và ngược l i . 72Chương 5: Hỗ trợ x lý trong Word 2010 . 751. Auto Correct và Macro . 752. T o ghi chú và bảo v tài li u Word. . 813. Tìm kiếm, thay thế . 854. Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động ch nh s a, từ điển mặc định và công c đếm từ . 895. In tài li u Word . 956. Trộn tài li u (Mail Merge) . 99Chương 6: Các phím tắt trong Word . 1081. Các lo i phím tắt: . 1082. Duy t thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy cập) . 1103. Các phím tắt thông dụng: . 112 Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010 . 1141. Các công c đồ họa của Word 2010 . 1141. S d ng Word 2010 để viết Blog . 1182. T o m c l c trong Word 2010 . 1203. T o trang bìa trong Word 2010 . 1264. Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word . 1275. Gởi file qua Email từ môi trường Word . 1286. Thủ thuật dùng máy tính trong Word . 1307. Thủ thuật tránh in văn bản ngoài ý muốn . 1328. Mẹo in hình khổ giấy lớn bằng máy in nhỏ . 13511. T o nhanh một hoặc nhiều dòng ngẫu nhiên . 13612. T o bảng bằng phím . 13613. T o đường kẻ . 13614. Bỏ tính năng tự động SuperScript . 13715. Copy định d ng bảng tính . 137

Mục lục Word 2010

I. Những điểm mới trong Microsoft Word 2010 . 4

1. Tối ưu Ribbons . 4

2. H thống menu mới l . 5

3. Chức năng Backstage View . 6

4. Chức năng Paster Preview . 7

5. Chức năng Text Effect . 7

6. Lưu file dưới d ng PDF và XPS được tích hợp sẵn . 9

7. Hiển thị thông tin chi tiết của file văn bản trong Office Button . 9

8. Khả năng mở rộng màn hình . 10

9. Chức năng ch nh s a file Media chuy n d ng . 10

10. Ch p ảnh c a sổ, ứng d ng đưa vào văn bản. 11

11. X lý ảnh như một chương trình chuy n nghi p. 12

12. Phát triển chức năng tìm kiếm . 12

13. . 13

II. Nội dung chính . 14

Chương 1: Thao tác căn bản trên Word 2010 . 14

1. T o mới văn bản . 14

2. Mở một văn bản t o sẵn . 15

3. Lưu một văn bản đã so n thảo . 15

4. Thao tác với chuột và bàn phím . 18

5. Chọn khối và thao tác trên khối . 25

Chương 2: Thực hi n định d ng văn bản . 26

1. Định d ng văn bản . 26

2. Định d ng cột, tab, Numbering . 35

3. Drop Cap . 42

4. Watermark (nền bảo v văn bản) . 43

5. T o ti u đề tr n và dưới (Header and Footer) cho văn bản . 44

6. Đánh số thứ tự cho trang văn bản . 49

7. Định d ng trang văn bản. 52

Chương 3: Thực hi n chèn các đối tượng . 57

1. Chèn các kí tự đặc bi t . 57

2. Chèn ClipArt và hình ảnh . 57

3. Chèn và hi u ch nh hình vẽ . 58

4. Chèn và hi u ch nh lưu đồ . 59

5. Vẽ và hi u ch nh biểu đồ . 60

6. Lập và hi u ch nh biểu thức toán học . 64

Chương 4: Thao tác với bảng biểu . 66

1. Thao tác t o bản và hi u ch nh bảng . 66

2. Định d ng đường viền và nền cho bảng . 68

3. Chèn công thức toán học vào bảng . 70

4. Chuyển bảng thành văn bản và ngược l i . 72

Chương 5: Hỗ trợ x lý trong Word 2010 . 75

1. Auto Correct và Macro . 75

2. T o ghi chú và bảo v tài li u Word. . 81

3. Tìm kiếm, thay thế . 85

4. Kiểm tra chính tả, ngữ pháp, từ đồng nghĩa, tự động ch nh s a, từ điển mặc định và công c

đếm từ . 89

5. In tài li u Word . 95

6. Trộn tài li u (Mail Merge) . 99

Chương 6: Các phím tắt trong Word . 108

1. Các lo i phím tắt: . 108

2. Duy t thanh Ribbon bằng Access Key (phím truy cập) . 110

3. Các phím tắt thông dụng: . 112

Chương 7: Một số mẹo hay trên Word 2010 . 114

1. Các công c đồ họa của Word 2010 . 114

1. S d ng Word 2010 để viết Blog . 118

2. T o m c l c trong Word 2010 . 120

3. T o trang bìa trong Word 2010 . 126

4. Tìm nhanh từ đồng nghĩa trong Word . 127

5. Gởi file qua Email từ môi trường Word . 128

6. Thủ thuật dùng máy tính trong Word . 130

7. Thủ thuật tránh in văn bản ngoài ý muốn . 132

8. Mẹo in hình khổ giấy lớn bằng máy in nhỏ . 135

11. T o nhanh một hoặc nhiều dòng ngẫu nhiên . 136

12. T o bảng bằng phím . 136

13. T o đường kẻ . 136

14. Bỏ tính năng tự động SuperScript . 137

15. Copy định d ng bảng tính . 137

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY