Giáo trình hướng dẫn học C#

Như tất cả chúng ta biết các ứng dụng thông thường đều có nhu cầu phân quyền cho các user (các nhóm người sử dụng) nghĩa là user sau khi đăng nhập vào ứng dụng thì user đó được phép sử dụng những màn hình nào (thường thì truy cập từ menu) và những chức năng nào trên màn hình đó (phân quyền trên Form).Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 1 cách thức phân quyền trên menu. Ý tưởng của cách làm này như sau :- Đầu tiên chúng ta thiết kế 5 tables sau :+ User : Table nào chứa các thông tin về người sử dụng.+ Group : Chứa thông tin về nhóm người sử dụng.+ UserGroup : Cho biết users thuộc về group(s) nào.+ Menu : Chứa thông tin về menu chính (dữ liệu được lấy từ menu được design trên Form Main) của ứng dụng. Menu chính khi thiết kế sẽ cần có thêm 1 giá trị bắt buôc như sau: Nếu menuItem đó liên kết tới 1 Form nào đó thì cần set value (tên Form) cho thuộc tính Tag của MenuItem này.+ MenuGroup : Cho biết 1 nhóm nào đó thì được phép sử dụng những menu nào của ứng dụng.

Như tất cả chúng ta biết các ứng dụng thông thường đều có nhu cầu phân quyền cho các user (các nhóm

người sử dụng) nghĩa là user sau khi đăng nhập vào ứng dụng thì user đó được phép sử dụng những màn

hình nào (thường thì truy cập từ menu) và những chức năng nào trên màn hình đó (phân quyền trên

Form).

Trong bài viết này tôi sẽ chia sẻ với các bạn 1 cách thức phân quyền trên menu. Ý tưởng của cách làm này

như sau :

- Đầu tiên chúng ta thiết kế 5 tables sau :

+ User : Table nào chứa các thông tin về người sử dụng.

+ Group : Chứa thông tin về nhóm người sử dụng.

+ UserGroup : Cho biết users thuộc về group(s) nào.

+ Menu : Chứa thông tin về menu chính (dữ liệu được lấy từ menu được design trên Form Main) của ứng

dụng. Menu chính khi thiết kế sẽ cần có thêm 1 giá trị bắt buôc như sau: Nếu menuItem đó liên kết tới 1

Form nào đó thì cần set value (tên Form) cho thuộc tính Tag của MenuItem này.

+ MenuGroup : Cho biết 1 nhóm nào đó thì được phép sử dụng những menu nào của ứng dụng.

TÀI LIỆU LUẬN VĂN CÙNG DANH MỤC

TIN KHUYẾN MÃI

  • Thư viện tài liệu Phong Phú

    Hỗ trợ download nhiều Website

  • Nạp thẻ & Download nhanh

    Hỗ trợ nạp thẻ qua Momo & Zalo Pay

  • Nhận nhiều khuyến mãi

    Khi đăng ký & nạp thẻ ngay Hôm Nay

NẠP THẺ NGAY